Raport dla semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020

W dniach 27.01 – 29.02 przeprowadzono badanie ankietowe jakości kształcenia w formie Ankiety Oceny Zajęć realizowanych w bieżącym roku akademickim. Głównym zadaniem oceny było monitorowanie, jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych, diagnozę słabych oraz mocnych stron procesu kształcenia, sugestie dotyczące kierunku podejmowania działań naprawczych oraz realizowanie polityki kadrowej Uniwersytetu. Raport przygotowano w dwóch wersjach, graficznej oraz tesktowej.