Raport dla roku akademickiego 2014/2015

Na przełomie listopada i grudnia 2014 roku przeprowadzono drugą edycję badania ankietowego wśród uczestników studiów III stopnia, mającego na celu poznanie ich opinii na temat jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zebrany materiał został poddany szczegółowej analizie i przedstawiony w niniejszym raporcie. Raport zawiera zagregowane opinie doktorantów z dziesięciu Wydziałów UMCS prowadzących kształcenie na studiach III stopnia. Szczegółowe analizy zostały przygotowane indywidualnie dla poszczególnych jednostek.

W badaniu wzięły udział 202 osoby, będące na studiach III stopnia w UMCS, co oznacza, że Ankietę wypełniło ok. 26,8% doktorantów