Badanie organizacji studenckich

W semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 odbyło się badanie pt. „Działalność kół naukowych w UMCS”.

Głównym celem badania był opis funkcjonowania kół naukowych w UMCS. Badanie zostało przeprowadzone metodą zogniskowanego wywiadu grupowego, tzw. Fokus.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie scenariusza zawierającego zestaw pytań zadawanych przez osobę prowadzącą – moderatora – wszystkim uczestnikom spotkania. Został on skonstruowany w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie dodawać swoje uwagi, spostrzeżenia, czy tematy, które ich interesowały.

W badaniu wzięli udział członkowie kół naukowych reprezentujący 6 wydziałów: Wydział Artystyczny, Wydział Chemii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Humanistyczny.