Raport dla roku akademickiego 2012/2013

Jak studenci oceniają jakość kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie?
Poznanie odpowiedzi na to pytanie stało się głównym celem badania przeprowadzonego wśród studentów na przełomie maja i czerwca w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013. Do przeprowadzenia badania wybrano metodę zogniskowanego wywiadu grupowego (tzw. fokus). W badaniu wzięli udział studenci ośmiu Wydziałów, tj.: Wydziału Biologii i Biotechnologii, Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Filozofii i Socjologii, Wydziału Humanistycznego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Wydziału Prawa i Administracji.

Badanie składało się z pytań podzielonych na osiem modułów:
I. Obieg informacji
II.  Obsługa procesu dydaktycznego
III. Funkcjonowanie bibliotek
IV. Prawa studenta
V. Jakość kształcenia
VI. Ocena zajęć dydaktycznych
VII. Słabe i mocne strony studiowania w UMCS
VIII. Podsumowanie

Z przeprowadzonego badania wynika, że jest ogromna potrzeba kontynuowania podobnych badań w przyszłości. Studenci, którzy wzięli udział w badaniu, docenili możliwość wypowiedzenia własnego zdania i oceny Uniwersytetu. Ich wypowiedzi świadczą o ogromnym zaangażowaniu w studia i życie Uczelni. Wbrew stereotypowym opiniom studentom zależy na jakości kształcenia i poprawie wizerunku UMCS. Głos studentów jest dla Uczelni drogowskazem w zmienianiu Uniwersytetu na lepsze. Raport zawiera analizę aspektów dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu jako całości. Zostały opracowane również raporty szczegółowe prezentujące wyniki dla poszczególnych Wydziałów. Raporty te zostały złożone na ręce Dziekanów oraz członków Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania.