Raport dla roku akademickiego 2013/2014

W roku akademickim 2013/2014, na przełomie listopada i grudnia 2013 roku oraz kwietnia i maja 2014, wśród studentów wszystkich Wydziałów UMCS zostały przeprowadzone badania na temat jakości kształcenia. Były one kontynuacją ubiegłorocznego badania jakości kształcenia i jednocześnie odpowiedzią na potrzebę lepszego poznania opinii studentów oraz ich odczuć związanych ze studiowaniem w naszym Uniwersytecie.

By najlepiej spełnić te postulaty, przy projektowaniu badania zdecydowano, by łączyło w sobie metody jakościowe i ilościowe. Badanie było więc podzielone na dwie części. Część pierwszą stanowiły zogniskowane wywiady grupowe (tzw. badania focusowe). Wywiady objęły 28 grup studentów reprezentującymi wszystkie wydziały UMCS. Natomiast część druga badania została zrealizowana w formie ankiety elektronicznej, w której wzięło udział 2001 studentów.