Badanie jakości kształcenia na studiach III stopnia

Celem badania jakości kształcenia na studiach III studia jest podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych oraz zweryfikowanie potrzeb związanych z kształceniem doktorantów.

Badanie przeprowadzane jest drogą elektroniczną przy użyciu kwestionariusza ankiety, w terminie  do 31 stycznia. W terminie 2 miesięcy od zakończenia procesu ankietyzacji zostaną opracowane wyniki przeprowadzonej ankiety w formie raportu z badań.

Badanie "Jakość kształcenia na studiach III stopnia" zostało wprowadzone Zarządzeniem Nr 33/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.