Raport dla roku akademickiego 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 Ogólnouniwersyteckie Badanie Jakości Kształcenia zostało skierowane do osób kończących studia I stopnia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ankieta została zaprojektowana w celu poznania odpowiedzi na pytanie, czym kierują się absolwenci studiów I stopnia, przy wyborze studiów II stopnia.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12 kwietnia – 28 maja 2023 r. Proces badawczy zrealizowano w formie anonimowej ankiety, drogą elektroniczną, z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.

Głównym celem ankiety było poznanie odpowiedzi na pytania dotyczące opinii o studiowaniu w UMCS oraz planów zawodowych i edukacyjnych, po ukończeniu studiów.

W ankiecie wzięło udział 640 osób. Zaproszenia do wypełnienia ankiety, otrzymało 2 569 osób, co oznacza, że zwrotność wyniosła 24,91%. Najwyższy odsetek uczestników badania studiuje na Wydziale Ekonomicznym (18,9%), Filologicznym (16,7%) oraz Prawa i Administracji (15,6%). 56 osób (9%) które wzięły udział w badaniu to studenci cudzoziemcy.