Kierunki akredytowane przez PKA

Wydział Kierunek Poziom studiów Data akredytacji Uzyskana ocena Następna ocena

 Biologii i Biotechnologii
Biologia Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr 23.09.2010 pozytywna 2016/2017
Biotechnologia Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr 27.03.2008 pozytywna 2013/2014
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej     Geografia Pierwszego i drugiego stopnia 12.01.2015 pozytywna 2020/2021
Geoinformatyka Pierwszego i drugiego stopnia 12.12.2019 pozytywna 2025/2026
Matematyki, Fizyki i Informatyki

 
Fizyka Pierwszego stopnia 12.12.2019 pozytywna 2025/2026
Fizyka techniczna Pierwszego i drugiego stopnia 12.12.2019 pozytywna 2025/2026
Informatyka     Pierwszego i drugiego stopnia 12.12.2019 pozytywna 2025/2026
Matematyka Pierwszego i drugiego stopnia 12.12.2019 pozytywna 2025/2026
Inżynieria nowoczesnych materiałów Pierwszego i drugiego stopnia 23.01.2020 pozytywna 2025/2026
Chemii Ochrona środowiska Pierwszego i drugiego stopnia 01.07.2009 pozytywna 2012/2013
Chemia Pierwszego i drugiego stopnia 23.01.2020 pozytywna 2025/2026
Prawa i Administracji Administracja Pierwszego i drugiego stopnia 07.11.2014 pozytywna 2020/2021
Prawo Jednolite mgr 21.04.2013 pozytywna 2018/2019
Humanistyczny    
Filologia polska
Pierwszego i drugiego stopnia 02.06.2016 pozytywna 2021/2022

Informacja naukow i bibliotekozn.

Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr 06.09.2007 pozytywna 2012/2013
Historia 22.02.2007 pozytywna 2012/2013
Archeologia 08.10.2009 pozytywna 2015/2016
Kulturoznawstwo Pierwszego i drugiego stopnia 09.12.2010 pozytywna 2016/2017
Lingwistyka stosowana 30.03.2006 pozytywna 2010/2011
 Humanistyczny, kierunek: Filologia, specjalności:         Filol. angielska  Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr      20.10.2011         pozytywna  2017/2018       
 Filol. germańska  pozytywna
 Filol. romańska  pozytywna
 Filol. ukraińska  pozytywna
 Filol. rosyjska  pozytywna
 Filol.iberyjska  Pierwszego stopnia oraz jedn.mgr  pozytywna
 Rosjoznawstwo  Pierwszego i drugiego stopnia    pozytywna
 Slawistyka  pozytywna
 Ekonomiczny    Ekonomia  Pierwszego i drugiego stopnia  07.09.2017  pozytywna  2022/2023
 Finanse i rachunkowość 19.05.2016  wyróżniająca  2023/2024
 Zarządzanie  Pierwszego i drugiego stopnia  19.05.2016  pozytywna  2021/2022
Logistyka Pierwszego i drugiego stopnia  07.09.2017 pozytywna  2022/2023
 Pedagogiki i Psychologii   Pedagogika  Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr  27.05.2010  pozytywna  2015/2016
Pedagogika specjalna Pierwszego i drugiego stopnia 05.09.2013 pozytywna 2018/2019
 Psychologia  Jednolite magisterskie  07.07.2011  pozytywna  2016/2017
 Filozofii i Socjologii  Filozofia Pierwszego stopnia  8.12.2014  pozytywna  2020/2021
 Politologii     Politologia    Drugiego stopnia oraz jedn.mgr  07.09.2006  pozytywna  2011/2012
 Stosunki międzynarodowe Pierwszego i drugiego stopnia 07.02.2019  wyróżniająca  2026/2027
 Dziennikarstwo i komunikacja społ.  Pierwszego i drugiego stopnia 22.11.2018  pozytywna 2024/2025
Wydział Politologii  Ocena instytucjonalna  19.04.2012  pozytywna 2017/2018
Bezpieczeństwo narodowe Pierwszego i drugiego stopnia 20.09.2018 pozytywna 2023/2024
 Artystyczny      Edukacja artyst.w zakresie sztuk plastycznych Pierwszego i drugiego stopnia    05.03.2009  pozytywna  2014/2015
 Edukacja artyst.w zakresie sztuki muzycznej  22.03.2018  pozytywna  2023/2024
 Grafika  09.12.2010  pozytywna  2016/2017
 Malarstwo  09.12.2010  pozytywna  2016/2017
 Jazz i muzyka estradowa  Pierwszego stopnia  13.01.2011  pozytywna  2013/2014
 Kolegium UMCS w Białej Podlaskiej   Filologia polska  Pierwszego stopnia           02.09.2010  pozytywna  2015/2016
 Historia  26.04.2007  pozytywna  2012/2013
 Kolegium UMCS w Biłgoraju  Filologia polska  02.09.2010  pozytywna  2015/2016
 Historia      26.04.2007  pozytywna  2012/2013
Kolegium UMCS w Radomiu        Filologia polska  02.09.2010  pozytywna  2015/2016

Inf.nauk.i bibliotek.
 06.09.2007  pozytywna  2012/2013
Historia  26.04.2007  pozytywna  2012/2013
Kulturoznawstwo  01.09. 2016  odstąpienie  ---
 Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym   Grafika  09.12.2010  pozytywna  2016/2017
 Malarstwo  09.12.2010  pozytywna  2016/2017
    Autor
    Agnieszka Turek