Kierunki akredytowane przez PKA

Wydział Kierunek Poziom kształcenia Ocena Następna Ocena
Artystyczny Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I i II stopnia
  
Pozytywna 2026/2027
 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  Pozytywna 2023/2024
Grafika Pozytywna  2016/2021
Malarstwo  Pozytywna   2016/2021
Jazz i muzyka estradowa I stopnia  Pozytywna 2022/2023
Biologii i Biotechnologii Biologia I i II stopnia Pozytywna 2026/2027
Biotechnologia  Pozytywna 2026/2027
Chemii Chemia I i II stopnia Pozytywna 2025/2026
Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA
Ekonomiczny Ekonomia I i II stopnia Pozytywna  2028/2029
Finanse i rachunkowość Pozytywna 2029/2030
 Zarządzanie Pozytywna  2027/2028
Logistyka Pozytywna  2028/2029
Analityka gospodarcza Pozytywna  2027/2028
Filologiczny  Filologia polska I i II stopnia Pozytywna 2027/2028
Kulturoznawstwo Pozytywna 2025/2026
Humanistyczny Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I i II stopnia   Pozytywna 2012/2013
Historia  Pozytywna 2012/2013
Lingwistyka stosowana Pozytywna 2010/2011
kierunek Filologia w zakresie: Filologii angielskiej I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie Pozytywna 2017/2018
Filologii germańskiej
Filologii rosyjskiej
Filologii ukraińskiej
Slawistyki
Rosjoznawstwa
Filologii romańskiej
Filologii iberyjskiej
Filozofii i Socjologii Filozofia I i II stopnia Pozytywna 2027/2028
Historii i Archeologii Archeologia I i II stopnia Pozytywna 2026/2027
Matematyki, Fizyki i Informatyki Fizyka I stopnia Pozytywna 2025/2026
Fizyka techniczna I i II stopnia Pozytywna 2025/2026
Informatyka     Pozytywna 2025/2026
Matematyka Pozytywna 2025/2026
Inżynieria nowoczesnych materiałów Pozytywna 2025/2026
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Geografia I i II stopnia Pozytywna 2026/2027
Geoinformatyka Pozytywna 2025/2026
Pedagogiki i Psychologii   Pedagogika I i II stopnia  Pozytywna 2028/2029
Pedagogika specjalna

Pozytywna Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA - studia II stopnia

2018/2019
Animacja kultury I stopnia Pozytywna 2028/2029
Animacja kultury II stopnia Pozytywna 2028/2029
Praca socjalna I stopnia Pozytywna 2028/2029
Praca socjalna II stopnia Pozytywna 2028/2029
Psychologia Jednolite magisterskie Pozytywna 2028/2029
Politologii i Dziennikarstwa    Politologia    I i II stopnia


Pozytywna 2011/2012
 Stosunki międzynarodowe Wyróżniająca 2026/2027
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Pozytywna 2024/2025
Bezpieczeństwo narodowe Pozytywna 2023/2024
Prawa i Administracji Prawo Jednolite magisterskie Pozytywna 2025/2026

Baza ocenionych uczelni, jednostek i kierunków - prowadzona przez Polską Komisję Akredytacyjną