Kierunki akredytowane przez PKA

Wydział Kierunek Poziom studiów Uzyskana ocena Następna ocena

 Biologii i Biotechnologii
Biologia Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr pozytywna 2026/2027
Biotechnologia Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr pozytywna 2013/2014
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej     Geografia Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna 2026/2027
Geoinformatyka Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna 2025/2026
Matematyki, Fizyki i Informatyki

 
Fizyka Pierwszego stopnia pozytywna 2025/2026
Fizyka techniczna Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna 2025/2026
Informatyka     Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna 2025/2026
Matematyka Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna 2025/2026
Inżynieria nowoczesnych materiałów Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna 2025/2026
Chemii Ochrona środowiska Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna 2012/2013

Chemia

Pierwszego i drugiego stopnia

pozytywna

Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA

2025/2026

Prawa i Administracji Administracja Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna 2020/2021
Prawo Jednolite mgr pozytywna 2024/2025
Filologiczny Filologia polska Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna  2027/2028
Humanistyczny     Filologia polska Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna 2021/2022

Informacja naukow i bibliotekozn.

Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr pozytywna 2012/2013
Historia pozytywna 2012/2013
Archeologia pozytywna 2026/2027
Kulturoznawstwo Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna 2025/2026
Lingwistyka stosowana pozytywna 2010/2011
 Humanistyczny, kierunek: Filologia, specjalności:         Filol. angielska  Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr      pozytywna  2017/2018       
   
 Filol. germańska  pozytywna
 Filol. romańska  pozytywna
 Filol. ukraińska  pozytywna
 Filol. rosyjska  pozytywna
 Filol.iberyjska  Pierwszego stopnia oraz jedn.mgr  pozytywna
 Rosjoznawstwo  Pierwszego i drugiego stopnia    pozytywna
 Slawistyka  pozytywna
 Ekonomiczny    Ekonomia  Pierwszego i drugiego stopnia   pozytywna  2022/2023
 Finanse i rachunkowość  wyróżniająca  2023/2024
 Zarządzanie  Pierwszego i drugiego stopnia  pozytywna  2021/2022
Logistyka Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna  2022/2023
Analityka gospodarcza Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna  2027/2028
 Pedagogiki i Psychologii   Pedagogika  Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr  pozytywna  2015/2016
Pedagogika specjalna Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna 2018/2019
 Psychologia  Jednolite magisterskie  pozytywna  2016/2017
 Filozofii i Socjologii  Filozofia Pierwszego stopnia  pozytywna  2020/2021
 Politologii     Politologia    Drugiego stopnia oraz jedn.mgr  pozytywna  2011/2012
 Stosunki międzynarodowe Pierwszego i drugiego stopnia  wyróżniająca  2026/2027
 Dziennikarstwo i komunikacja społ.  Pierwszego i drugiego stopnia  pozytywna 2024/2025
Wydział Politologii  Ocena instytucjonalna  pozytywna 2017/2018
Bezpieczeństwo narodowe Pierwszego i drugiego stopnia pozytywna 2023/2024
 Artystyczny      Edukacja artyst.w zakresie sztuk plastycznych Pierwszego i drugiego stopnia    pozytywna  2014/2015
 Edukacja artyst.w zakresie sztuki muzycznej  pozytywna  2023/2024
 Grafika  pozytywna  2016/2017
 Malarstwo  pozytywna  2016/2017
 Jazz i muzyka estradowa  Pierwszego stopnia  pozytywna  2022/2023
 Kolegium UMCS w Białej Podlaskiej   Filologia polska  Pierwszego stopnia           pozytywna  2015/2016
 Historia  pozytywna  2012/2013
 Kolegium UMCS w Biłgoraju  Filologia polska  pozytywna  2015/2016
 Historia      pozytywna  2012/2013
Kolegium UMCS w Radomiu        Filologia polska  pozytywna  2015/2016

Inf.nauk.i bibliotek.
 pozytywna  2012/2013
Historia  pozytywna  2012/2013
Kulturoznawstwo  odstąpienie  ---
 Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym   Grafika  pozytywna  2016/2017
 Malarstwo  pozytywna  2016/2017
    Autor
    Agnieszka Turek