Raport dla roku akademickiego 2014/2015

Na zakończenie semestrów zimowego, w terminie od 2 lutego 2015 do 14 marca 2015 oraz od 8 czerwca 2015 do 26 lipca 2015, odbyła się ocena zajęć dydaktycznych, przeprowadzona za pomocą Ankiety Oceny Zajęć.


W semestrze zimowym w Ankiecie wzięło 3522 studentów, co daje frekwencję na poziomie 16%, natomiast w semestrze letnim frekwencja była niższa, w badaniu wzięło udział 7% studentów.


Średnia ocen dla UMCS w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim wyniosła 4,64. Studenci od kilku lat bardzo dobrze oceniają jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych tj. na stałym poziomie przekraczającym ocenę 4,5.


W raporcie przedstawiamy średnie wyniki Uniwersytetu i poszczególnych Wydziałów. Natomiast wyniki osobowe ankiet otrzymują Rektor, Dziekani oraz nauczyciele akademiccy, których zajęcia były oceniane.