Statystyka ocen uzyskiwanych na dyplomach ukończenia studiów

Celem analizy rozkładu ocen uzyskiwanych na dyplomach ukończenia studiów było poznanie odpowiedzi na pytanie - z jakimi wynikami najczęściej kończą studia studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Raport został opracowany w grudniu 2019 r. Dane obejmują lata 2016-2019.

Poniższy raport zawiera dane pochodzące z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, poddane analizie i zaprezentowane z uwzględnieniem podziału na Wydziały oraz prowadzone kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Prezentowane dane przedstawiają informacje na temat dyplomów obronionych w poszczególnych latach oraz końcowych ocen uzyskiwanych na dyplomach. Sposób obliczania oceny końcowej na dyplomie może różnić się w zależności od zasad dyplomowania obowiązujących na poszczególnych Wydziałach w analizowanym okresie. Kierunki prowadzone wspólnie przez dwie jednostki, zostały przypisane do Wydziału na podstawie kodu Wydziału wprowadzonego w systemie USOS.

Dla ułatwienia prezentacji danych, raport ogólny został podzielony na trzy części odpowiadające analizowanym rocznikom oraz klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV – 22.30/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie struktury organizacyjnej UMCS obowiązującej od 1 października 2019 r.