Ankieta dla studentów I roku

Celem badania ankietowego osób przyjętych na I rok studiów, było pozyskanie ich opinii na temat atrakcyjności oferty edukacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Po raz pierwszy badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013. Studenci zapraszani byli wówczas do wypełnienia anonimowej ankiety w formie papierowej. W badaniu udział wzięło 1937 studentów pierwszego roku. Za organizację, nadzór nad prawidłowym przebiegiem oraz opracowanie wyników pierwszej edycji badania odpowiadało Centrum Promocji.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 odbyła się druga edycja procesu. Przed rozpoczęciem badania zmodyfikowana została treść ankiety oraz sposób jej dystrybucji. W tej edycji, respondenci po raz pierwszy wypełniali kwestionariusz drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji Ankieter, powiązanej z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS). W procesie udział wzięło 1961 osób i uzyskano zwrotność na poziomie 33,4%. Za przeprowadzenie badania oraz opracowanie wyników odpowiedzialne było Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów. Celem sformułowania szczegółowego planu działań mających na celu promocję studiowania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, przygotowany raport został przekazany bezpośrednio do Centrum Promocji.

Kolejna edycja, badania ankietowego osób przyjętych na I rok studiów, zrealizowana została w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Badanie przeprowadzono w takiej samej formule, jak w roku ubiegłym. W procesie udział wzięło 2 006 respondentów i uzyskano tym samym zwrotność 31,1%. Podobnie, jak w edycji poprzedniej - za przeprowadzenie badania oraz opracowanie wyników odpowiedzialne było Biuro ds. Analiz. Gotowy raport został przekazany do Centrum Promocji.

W roku akademickim 2018/2019 badanie zostało zrealizowane w terminie od 8 do 31 października 2018 roku. W procesie badawczym udział wzięło 1 708 osób, będących na I roku studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich) spośród 5 207 zaproszonych. Ogólna zwrotność wyniosła 32,8%.

W roku akademickim 2019/2020 badanie zostało zrealizowane w terminie od 3 do 31 października 2019 roku. W procesie badawczym udział wzięło 1 003 osób, będących na I roku studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich) spośród 4 739 zaproszonych. Ogólna zwrotność wyniosła 20,6%.

W dniach od 12 października do 31 października 2020 roku, realizowany był proces badawczy dla  roku akademickiego 2020/2021. Do udziału w badaniu zaproszono 4 7301osób, będących na I roku studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich). Kwestionariusz wypełniło 2 199 respondentów, co dało frekwencję na poziomie 46%.

Dla roku akademickiego 2021/2022, badanie ankietowe realizowane było w dniach 4 – 31 października 2021 roku. Zarówno powiadomienia o trwającym badaniu, jak i kwestionariusz dostępne były dla respondentów w języku polskim oraz języku angielskim. Ankietę wypełniło 2 005 studentów z 4 237 zaproszonych. Dało to ogólną zwrotność wynoszącą 47,32%.

W dniach od 3 do 31 października 2022 roku, realizowany był proces badawczy dla  roku akademickiego 2022/2023. Do udziału w badaniu zaproszono 4 695 osób, będących na I roku studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich). Kwestionariusz wypełniło 1 858 respondentów, co dało frekwencję na poziomie 39%.