W tym miejscu będą zmieszczane informacje dotyczące planowanych wydarzeń, szkoleń, spotkań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, realizowanych badań ewaluacyjnych itp.

Szanowni Państwo! Informujemy, że a stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej pojawił się tzw. FAQ, dotyczący oceny programowej, przeprowadzanej przez PKA w formie zdalnej. PKA informuje, że zbiór odpowiedzi będzie sukcesywnie poszerzany, dlatego też w opracowaniu została zamieszczona data jego ostatniej aktualizacji.

Dokument jest dostępny pod poniższym linkiem:
https://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Pytania-i-odpowiedzi-dotycz%C4%85ce-oceny-programowej-przeprowadzanej-zdalnie-1.pdf