Pogrzeb Prof. J. Łobarzewskiego (18.08)

W dniu 29 lipca 2022 zmarł Prof. dr hab. Jerzy Łobarzewski, emerytowany pracownik Zakładu Biochemii

Tematyka badawcza wypromowana przez Profesora po raz pierwszy w Polsce w latach 1978-1990 i kontynuowana, to badania nad immobilizacją enzymów i innych ligandów do matryc stałych. W tej tematyce poprzez swoje kontakty osobiste z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą prof. Łobarzewski stworzył szkołę naukową w Zakładzie Biochemii UMCS.

Profesor Łobarzewski był cenionym nauczycielem akademickim i wychowawcą młodzieży. Wykłady prowadził również po przejściu na emeryturę. Kierował ponad 110 pracami magisterskimi; był również promotorem trzech prac doktorskich.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 18 sierpnia 2022 roku o godz. 14:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.

Składamy wyrazy współczucia Bliskim Pana Profesora


Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, Dziekan oraz pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

    Aktualności

    Autor
    Robert Zubel
    Data dodania
    11 sierpnia 2022