Aktywność biologiczna i mechanizmy działania związków porfirynoidowych przeciwko wewnątrzkomórkowym patogenom pszczelim z rodzaju Nosema

O projekcie:

Zespół projektowy:

Buczek K., Trytek M*., Deryło K., Borsuk G., Rybicka-Jasińska K., Gryko D*., Cytryńska M., Tchórzewski M.  Bioactivity studies of porphyrinoids against microsporidia isolated from honeybees. Scientific Reports 10, 11553 (2020) https://doi.org/10.1038/s41598-020-68420-5

A. Sulborska, B. Horecka, M. Cebrat, M. Kowalczyk, T.H. Skrzypek, W. Kazimierczak, M. Trytek & G. Borsuk*. Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air. Scientific Reports 9, 14376 (2019) https://doi.org/10.1038/s41598-019-50974-8

M. Trytek*, K. Buczek, M. Kutyła, K. Rybicka-Jasińska, G. Borsuk, D. Gryko „Effect of visible light on the activity of porphyrins against Nosema microsporidia” Symposium on Dyes & Pigments, Sevilla, Spain, 8-11 September 2019

Buczek K., Trytek M*., Borsuk G., Deryło K., Gromada A., Rybicka-Jasińska K., Gryko Dorota. „Effect of protoporphyrin IX amide derivatives on Nosema ceranae development in Apis mellifera carnica 8th EurBee Congress of Apidology. Ghent, Belgium 18-20.09.2018

M. Trytek*, K. Buczek, G. Borsuk, A. Ptaszyńska, A. Gromada, K. Rybicka-Jasińska, D. Gryko. Effect of porphyrinoids on the infectivity of Nosema spp. microsporidia International Biotechnology and Research Conference, April 25-27, 2018, Rome, Italy Biotech-2018

A.A. Ptaszyńska, M. Trytek*, G. Borsuk, K. Buczek, K. Rybicka-Jasińska & D. Gryko*. Porphyrins inactivate Nosema spp. microsporidia. Scientific Reports (2018) 8:5523, DOI:10.1038/s41598-018-23678-8