Skład Zespołu

Skład powołanego w dniu 28 lutego 2022r. Zespołu ds. wsparcia studentów z Ukrainy:

Dziekan dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS


Prodziekan dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS


dr hab. Agnieszka Demczuk


dr Marta Drabczuk


dr Kamil Fil


dr Eleonora Kirwiel


dr Renata Malesa


dr Nadia Gergało-Dąbek (Centrum Europy Wschodniej)


Patryk Bukała - przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studentów.


Ihor Kolisnichenko - koordynator ds. informacji i promocji WPiD