Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak

dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MEDIATYZACJI, WYDZIAŁ POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA
Funkcje
Prodziekan
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pok. A4.22


wtorek 12.15-13.45 (MsTeams, wcześniej proszę o kontakt e-mail)


środa 9.00-9.30


 

O sobie

Doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Zainteresowania badawcze: media i polityka, mediatyzacja polityki, komunikowanie polityczne, marketing polityczny, polityczne public relations, media społecznościowe, polski system medialny


Działalność naukowa

Platform Europe -  European Election Monitoring Center – research grant financed by European Parliament (COMM/SUB/2018/E id. n. 0147, 2019)

Wybrane publikacje naukowe

Monografie

 • Adamik-Szysiak M., Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych, Wyd. UMCS Lublin 2018, ss. 537, ISBN: 978-83-227-9119-6.

 • Adamik-Szysiak M., Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010, Wyd. UMCS, Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-163-1, ss. 276, ISBN: 978-83-7784-163-1

 • Adamik-Szysiak M., Łukasik-Turecka A., Romiszewska B., Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie, Wyd. UMCS, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-826-5.
 • Adamik-Szysiak M., (red.) Polityka w zmediatyzowanym świecie. Prespektywa politologiczna i medioznawcza, Wyd. UMCS, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-923-1.
 • Adamik-Szysiak M., (red.) Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych, Wyd. UMCS, Lublin 2015, ISBN 978-83-7784-676-6.
 • Adamik-Szysiak M., (red.) Media i polityka. Relacje i współzależności, Wyd. UMCS, Lublin 2014, ISBN 978-83-7784-457-1, ss. 384.
 • Adamik-Szysiak M., Godlewska E. (red.) Media mniejszości. Mniejszości w mediach, Wyd. UMCS, Lublin 2014, ISBN 978-83-7784-484-7, ss. 324.
 • Adamik-Szysiak M., Maguś W. (red.), Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ISBN 978-83-7784-287-4, ss. 325.

Artykuły

 • Representation of Europe in Social Media Political Communication: Emotions and Rationality in the EP 2019 Election Campaign (with the Example of Eight Member States) (co-author: E. Nowak-Teter, W. Maguś) [in:] Novelli, E., Johansson, B., Wring, D. (eds.) The 2019 European Electoral Campaign. In the Time of Populism and Social Media, Palgrave Macmillan, 2022, p. 105-124; https://doi.org/10.1007/978-3-030-98993-4_6
 • Adamik-Szysiak M., Pandemia COVID-19 w strategiach komunikowania w mediach społecznościowych głównych kandydatów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2020 roku, „Media Biznes Kultura” 2021, nr 2 (11), s. 109-123.
 • Adamik-Szysiak M., Eurowybory 2019 w polskiej agendzie medialnej. Strategie komunikacyjne redakcji wybranych telewizyjnych programów informacyjnych na Twitterze, "Zarządzanie Mediami" 2020, t. 8, nr 4, s. 371-390, DOI 10.4467/23540214ZM.20.040.12644
 • Adamik-Szysiak M., Wyborcza kampania samorządowa w 2018 roku na łamach lubelskich dzienników, "Media. Biznes. Kultura" 2020, nr 2(9), s. 93-113, DOI 10.4467/25442554.MBK.20.019.13183
 • Adamik-Szysiak M., YouTube w kampanii wyborczej do Europarlamentu w 2019 roku - analiza zawartości kanałów wybranych polskich partii politycznych, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", 2019, t. XVI, nr 4, s. 19-32, DOI 10.36121/madamik.16.2019.4.019
 • Adamik-Szysiak M., Social media as a tool of political permanent campaign on the example of the activity of Polish politicians, SWS Journal of Social Sciences and Art, 2019, vol. 1 No 2, pp. 1-12.
 • Adamik-Szysiak M., Społeczne i naukowe oddziaływanie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Bilans dziesięciu lat [w:] Z. Kruszewski, A. Gulczyński (red.), Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2019, s. 387-397.
 • Adamik-Szysiak M., Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku na łamach prasy ogólnopolskiej - studium przypadku "Gazety Wyborczej" i "Rzeczpospolitej", "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2018, nr 1, s. 79-96, DOI 10.14746/ssp.2018.1.5.
 • Adamik-Szysiak M.,Strategie komunikowania politycznego w reklamie audiowizualnej – studium przypadku polskich kampanii wyborczych w 2015 roku [w:] M. Adamik-Szysiak (red.), Polityka w zmediatyzowanym świecie, Wyd. UMCS, Lublin 2016, s. 61-85.
 • Adamik-Szysiak M., Kampania wyborcza na Facebooku - studium przypadku aktywności liderów ugrupowań politycznych na Lubelszczyźnie w 2015 roku, [w:] A. Łukasik-Turecka (red.) Oblicza wyborów. Studia wyborcze i analizy kampanii parlamentarnej w 2015 roku na Lubelszczyźnie, Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 83-102.
 • Adamik-Szysiak M., Kampania samorządowa w 2014 roku na łamach dzienników ogólnopolskich – studium przypadku „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” [w:] W. Furman, P. Kuca, D. Szczepański, Media w kampaniach wyborczych, Wyd. URz, Rzeszów 2016, s. 99-111.
 • Adamik-Szysiak M., Polska partia polityczna na Twitterze – studium przypadku, "e-Politikon. Media społecznościowe w kampaniach wyborczych 2015”, nr XVI, 2015, s. 10-32.
 • Adamik-Szysiak M., Budowanie społeczności online w social media na przykładzie aktywności redakcji „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” na Facebooku i Twitterze [w:] M. Drożdż, „Dialog w mediach. Od fikcji do show”, Tarnów 2015, s. 243-265.
 • Adamik-Szysiak M., Kandydaci z Lubelszczyzny w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku na łamach prasy regionalnej [w:] A. Łukasik-Turecka, Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku, Wyd. KUL, Lublin 2015, s. 113-132.
 • Adamik-Szysiak M., Obraz polityków w polskich programach informacyjnych na przykładzie „Wiadomości” TVP1 oraz „Faktów” TVN [w:] M. Adamik-Szysiak (red.) Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 29-50.
 • Adamik-Szysiak M., Candidates from the Lublin region in the parliamentary campaign in 2011 in the pages of the regional press [in:] M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewska (eds.), Media. Business. Culture. Social and Political Role of the Media, vol. II, Novae Res, TrueSign, Kinvara Co. Galway Ireland – Gdynia 2015, pp. 287-309.
 • Adamik-Szysiak M., Audiovisual political advertisement in communication strategies of Polish political parties – the case of the parliamentary campaign in 2011, “Central European Journal of Communication”vol. 7, No 2 (13), Fall 2014, pp. 190-208.
 • Adamik-Szysiak M., Twitter in communication strategies of the leaders of the Polish political parties,  “e-Politikon. Political Communication on the Internet”, Issue  IX, Spring 2014, pp. 109-131.
 • Adamik-Szysiak M., Video Rhetorics in communication strategies of Polish political parties – the case of elections campaigns to the European Parliament (2004-2014) [in:] H. Chałupczak, E. Pogorzała, P. Tosiek (eds.) Poland in the European Union. Ten Years of Active Membership, Officina Simonidis, Zamość 2014, pp. 85-106.
 • Adamik-Szysiak M., Social media marketing - kreowanie wizerunku polityka w przestrzeni wirtualnej na przykładzie liderów polskiej sceny politycznej, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 6(42), nr 1/2014, s. 111-136.
 • Adamik-Szysiak M., Kampanie profrekwencyjne a postawy Polaków w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 1/2014, s. 157-178.
 • Adamik-Szysiak M., Media elektroniczne w polskich kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego, „Przegląd Politologiczny” nr 2/2014, s. 123-136.
 • Adamik-Szysiak M., Komunikowanie medialne i polityczne w dobie globalizacji „Chorzowskie Studia Polityczne” nr 8/2014, s. 69-79.
 • Adamik-Szysiak M., Tradycyjna prasa codzienna w dobie Internetu – wydanie drukowane vs. wydanie elektroniczne. Studium przypadku na przykładzie „Gazety Wyborczej” i portalu Wyborcza.pl [w:] R. Rozbicka, A. Staniszewski, Prasa w dobie nowych mediów, Wyd. UWM, Olsztyn 2014, s. 21-35.
 • Adamik-Szysiak M., Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku na łamach dzienników ogólnopolskich [w:] M. Adamik-Szysiak (red.), Media i polityka. Relacje i współzależności, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 127-140.
 • Adamik-Szysiak M., Komercjalizacja mediów publicznych – studium przypadku Telewizji Polskiej S.A. [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: wartości w mediach – wartości mediów, Wyd. UMCS Lublin, s. 11-26.
 • Adamik-Szysiak M., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w mediach elektronicznych [w:] M. Adamik-Szysiak, E. Godlewska (red.), Media mniejszości. Mniejszości w mediach, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 193-214.
 • Adamik-Szysiak M., Political celebrities in the pages of Polish Internet gossip portals [in:] D. Petranova, H. Pravdova, M. Solik (eds.), Sex, lži a video: Aktuálne otázky mediálnej kultúr. Megatrendy a médiá 2013, UCM, Trnava 2013, pp. 5-24.
 • Adamik-Szysiak M., Retoryka audiowizualnej reklamy politycznej – spoty w polskiej kampanii parlamentarnej w 2011 roku [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media – język mediów, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 409-423.
 • Adamik-Szysiak M., Strategie komunikacyjne kandydatów z Lubelszczyzny w latach 2010-2011 w świetle badań nad reklamą audiowizualną [w:] M. Adamik-Szysiak, W. Maguś (red.), Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 117-132.
 • Adamik-Szysiak M., Kandydaci w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 roku – agenda mediów na przykładzie analizy zawartości dzienników ogólnopolskich [w:] E. Nowak (red.), Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 161-181.
 • Adamik-Szysiak M., Parlamentarna kampania wyborcza na łamach dzienników ogólnopolskich w 2011 roku – agenda mediów [w:] A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, M. Jeziński (red.), Wybory 2011. Organizacja – przebieg - efekty, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2013.
 • Adamik-Szysiak M., Wizerunek Jarosława Kaczyńskiego w telewizyjnych reklamach politycznych „przed” katastrofą smoleńską i „po” katastrofie [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.) Współczesne media – kryzys w mediach, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 57-74.
 • Adamik-Szysiak M., Narzędzie masowej komunikacji – telewizyjna reklama polityczna [w:] K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka, S. Jędrzejowski (red.) Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012, s. 137-145.
 • Adamik-Szysiak M., Wizerunki kandydatów na urząd Prezydenta RP w spotach wyborczych w 2010 roku [w:] M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka (red.) Wybory 2010. Media i marketing polityczny, Wyd. UMK, Toruń 2012, s. 107-132.
 • Adamik-Szysiak M., Grupa Bauer Media w Polsce. Działalność i kierunki rozwoju. Bauer Media Group in Poland. Activity and development trends [w:] L. Pokrzycka (red.), Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym. Wybrane zagadnienia, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 51-96.
 • Adamik-Szysiak M., Zarządzanie informacją w mediach elektronicznych – analiza porównawcza wybranych aspektów portali TVP.Info oraz TVN24.pl. [w:] M. Kaczmarczyk, D. Rott (red.), Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji, Wyd. Verbum, Praga 2012, s. 33-44.
 • Adamik-Szysiak M., Spoty wyborcze w polskich kampaniach w latach 2005 - 2007, [w:] I. Hofman (red.) Marketing polityczny. Teoria i praktyka, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 19-26.
 • Adamik-Szysiak M., Polska telewizja publiczna – między misją a komercją [w:] W. Piątkowska-Stepaniak, A. Drosik (red.) Władza mediów, Opole 2010, s. 101-115.
 • Adamik M., Telewizyjna reklama wyborcza na łamach prasy ogólnopolskiej w latach 2005-2010 [w:] I Hofman (red.) Studia nad dziennikarstwem, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 173-179.
 • Adamik M., Telewizyjna a radiowa reklama polityczna u progu XXI wieku [w:] G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno (red.) Radio a społeczeństwo, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 401-410.
 • Adamik M., Ewolucja telewizyjnej reklamy politycznej w Polsce po 1989 roku [w:] Ł. Szurmiński (red.) Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, t. VIII, Warszawa 2010, s. 125-135.
 • Adamik M., Telewizyjna reklama polityczna w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w Polsce [w:] M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka (red.) Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, Toruń 2010, s. 233-241.
 • Adamik M., Narzędzia marketingu politycznego w telewizyjnej reklamie wyborczej w 2007 roku [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.) Współczesne media - wolne media?, tom I, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 237-242.
 • Adamik M., Wzór redaktora: Giedroyc – Grydzewski – Turowicz [w:] J. Marszałek-Kawa (red.) Teoria i praktyka funkcjonowania mediów, Toruń 2010, s. 257-266.
 • Adamik M., Telewizyjna reklama polityczna w dobie Internetu [w:] M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński (red.) Polityczne aspekty nowych mediów, Toruń 2010, s. 62-68.
 • Adamik M., Telewizyjna reklama polityczna na przykładzie wyborów parlamentarnych 2007 – studium przypadku [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.) Współczesne media. Status – aksjologia - funkcjonowanie, tom II, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 115-125.
 • Adamik M., Informacja w reklamie politycznej [w:] M. Sokołowski (red.) Komunikowanie polityczne. Strategie – kampanie – egzemplifikacje, Olsztyn 2009, s. 101-113.