WYDARZENIA ANUARIO LATINOAMERICANO

Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna - materiał filmowy Telewizji Podkarpackiej

Materiał filmowy i fotorelacja  z I Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej na temat Ameryka Łacińska wobec przeobrażeń geopolitycznych i nowych zagrożeń - América Latina frente a las transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas, która odbyła się w dniach 27-28 czerwca 2013 roku w PWSW, w Przemyślu, przygotowany przez Telewizję Podkarpacką.

Inauguracja II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej
Inauguracji II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej dokonał Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski, który objął konferencję patronatem honorowym wspólnie z Prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Alojzym Nowakiem. W inauguracji wzięli udział i zabrali głos goście honorowi: prof. dr hab. Jan Gliński, wiceprezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Dziekan Wydziału Politologii UMCS, prof. dr hab. Marek Pietraś, Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Politologii UMCS, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych. W imieniu organizatorów uczestników Konferencji powitały dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. z Wydziału Politologii UMCS oraz dr Renata Siuda-Ambroziak z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr Elio Masferrer Kan.
Fotorelacja z inauguracji: Kornelia Plizga, Sylwia Skotnicka i Jakub Wołyniec
FOTORELACJA z II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej

Pierwsze Sympozjum Międzynarodowe Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską"
Pierwsza edycja Spotkań Naukowych z Ameryką Łacińską została zorganizowana przez dr hab. Katarzynę Krzywicką, prof. UMCS pod patronatem czasopisma "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales" i odbyła się w dniach od 23 marca do 2 kwietnia 2015 roku. Gośćmi Wydziału Politologii UMCS byli naukowcy z trzech państw: Meksyku, Niemiec i Szwajcarii: politolog dr Peter Birle, Dyrektor naukowy Ibero-Americanisches Institut z Berlina; politolog dr Jesús Tovar Mendoza z Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México oraz dr Yanina Welp, Dyrektor regionalna d/s Ameryki Łacińskiej z Zentrum für Demokratie Aarau, Uniwersytetu w Zurichu.
FOTORELACJA: Sylwia Skotnicka

Drugie Sympozjum Międzynarodowe Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską"
Druga edycja Spotkań Naukowych z Ameryką Łacińską odbyła się w dniach 31 stycznia – 3 lutego 2017 roku z udziałem naukowców z Argentyny i Czech. Gośćmi Wydziału Politologii byli naukowcy, współpracujący z czasopismem „Anuario Latinoamericano”: prof. Maria de Monserrat Llairó, Dyrektorka Centrum Studiów Latynoamerykańskich na Rzecz Rozwoju i Integracji Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Buenos Aires, założycielka i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Latitud Sur”; mgr Miguel Francisco Gutiérrez, Kierownik Zakładu Nauk Społecznych Colegio Nacional de Buenos Aires; mgr Pablo Bulcourf, politolog z Uniwersytetu Narodowego Quilmes w Buenos Aires, Sekretarz Generalny Argentyńskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych, członek Komitetu Wykonawczego Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych, redaktor naczelny czasopisma naukowego „PostData” oraz dr Nuno Morgado, geopolityk i brazylianista z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Karola w Pradze.
FOTORELACJA: Magdalena Wątróbka i Jakub Wołyniec

Trzecie Sympozjum Międzynarodowe Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską
Trzecia edycja Spotkań Naukowych z Ameryką Łacińską odbyła się z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” w dniach 19-21 czerwca 2018 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Fotorelacja: Bartosz Proll, Sylwia Skotnicka i Magdalena Wątróbka

Konferencja międzynarodowa "Dylematy – wyzwania - zagrożenia demokracji w Meksyku"
W dniu 7 czerwca 2017 r. na Wydziale Politologii UMCS odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Dylematy – wyzwania - zagrożenia demokracji w Meksyku" zorganizowana przez dr hab. Katarzynę Krzywicką, prof. UMCS, redaktor naczelną czasopisma "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales". Wykład inaugurujący wygłosiła politolog dr Margarita Jiménez Badillo z Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Universidad Autónoma de Guerrero w Meksyku. W konferencji wzięli udział naukowcy, politolodzy i prawnicy z pięciu polskich ośrodków akademickich, specjalizujący się w badaniach meksykańskich i publikujący na łamach „Anuario Latinoamericano”. Podczas debaty dyskutowano na temat aktualnych uwarunkowań, zjawisk i czynników o charakterze międzynarodowym i wewnętrznym, które wpływają na funkcjonowanie systemu politycznego Meksyku.
Fotorelacja: Kornelia Plizga, Magdalena Wątróbka i Jakub Wołyniec.

Prezentacja czasopisma "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales" podczas Kongresu Politologicznego w Kolumbii.
W dniach 25-27 kwietnia 2018 r. w Universidad del Cauca, w Popayán, w Kolumbii odbyło się ważne dla rozwoju dyscypliny nauk politycznych w Ameryce Łacińskiej wydarzenie naukowe, II Międzynarodowe Spotkanie Politologiczne na temat “Construyendo una disciplina desde la región: Insuficiencias en las Democracias Latinoamericanas ¿Cuáles son las alternativas?”. W dniu inauguracji wydarzenia, podczas specjalnej sesji plenarnej członek Rady Naukowej „Anuario Latinoamericano” prof. dr Aníbal Pérez-Liñán, politolog z University of Pittsburgh w USA dokonał prezentacji tomu 5/2017 „Anuario Latinoamericano”. W sesji wzięli także udział współautorzy tomu dr Paulo Ravecca, politolog z Universidad de la República (Montevideo, Urugwaj), dr Scarlette Nastassja Rojas Silva, politolog z Pontificia Universidad Javieriana (Bogotá, Kolumbia) oraz dr Sergio Ángel Baquero, politolog z Universidad Sergio Arboleda Corporación Universitaria Autónoma del Cauca (Kolumbia). Relacja filmowa na Facebooku.