Obsługa biurowo-techniczna

mgr inż. Maria Czajka
ul. Głęboka 45
tel. (81) 537 60 21, pok. A433
maria.czajka@poczta.umcs.lublin.pl