Obsługa biurowo-techniczna

mgr inż. Maria Czajka
tel. (81) 537 60 21, pok. 027
maria.czajka@poczta.umcs.lublin.pl