Czym jest „CONSENSUS"?

„CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe” jest periodykiem naukowym wydawanym od ponad 20 lat na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. „CONSENSUS” jako periodyk zarejestrowany został w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i przyznano mu numer ISSN. Dzięki temu egzemplarze poszczególnych wydań znajdują się w zasobach bibliotek najważniejszych uczelni w kraju, a także w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Informujemy, że  nasze czasopismo jest ujęty w najnowszym wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki z liczbą punktów - 20.

W „CONSENSUSIE” ukazują się m.in. artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania. Wszystko autorstwa studentów, w tym doktorantów, również z uczelni zagranicznych. Pracę można opublikować z zakresu szeroko rozumianych nauk politycznych i administracji, stosunków międzynarodowych czy dziennikarstwa. Jedynymi warunkami są: wysoki poziom merytoryczny pracy, a także spełnienie wymogów formalnych (patrz zakładka „Wymogi formalne”).


Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy studentkom i studentom, którzy zdecydowali się na publikację swoich tekstów w kolejnym numerze “Consensusa – Studenckich Zeszytów Naukowych”!

Do redakcji przesłano 21 prac, w tym 18 artykułów i 3 sprawozdania. Na tym etapie większość tekstów jest już po podwójnych recenzjach.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że nie przyjmujemy już artykułów do numeru 24 “Consensusa”, który ukaże się w grudniu 2023 roku. Nowe teksty można nadsyłać już teraz, a końcowa data przyjęcia jest do 15 września 2024 roku.

Zapraszamy do lektury archiwalnych wydań, a studentów, w tym doktorantów do przesyłania oryginalnych tekstów!

Redakcja “Consensusa”