Rada Wydziałowa Samorządu Studentów

Skład Rady:

Patryk Bukała
Przewodniczący RWSS Wydziału Politologii i Dziennikarstwa
2 rok II stopnia Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Tel. 504 837 102
E-mail: patryk.bukala@umcs.pl

Kacper Janik
Wiceprzewodniczący RWSS
Członek komisji ds. socjalno-bytowych
3 rok I stopnia Produkcja medialna
Tel. 724 925 317
E-mail: kacper.janik.rwss@gmail.com

Zuzanna Rynkiewicz
Sekretarz RWSS
2 rok I stopnia Produkcja medialna
Tel. 575 500 571
E-mail: zuzannaryn@wp.pl

Magdalena Sadłowska
Członek Komisji ds. promocji i marketingu
3 rok I stopnia Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Tel. 500 620 734
E-mail: sadlowska.magdalena.1l.22@gmail.com  

Sandra Ostaszewska
Pełnomocnik ds. identyfikacji wizualnej
2 rok I stopnia Produkcja medialna
Tel. 729 966 674
E-mail: Ostaszewska43@gmail.com

Nikola Wójcik
Członek Komisji ds. współpracy z organizacjami studenckimi
2 rok I stopnia Produkcja medialna
Tel. 537 382 613
E-mail: wojcik.nikkola@gmail.com

Piotr Supryn
Członek Komisji ds. jakości kształcenia
2 rok I stopnia Produkcja medialna
Tel. 577 213 863
E-mail: piotr.supryn231@gmail.com