Rada Wydziałowa Samorządu Studentów

Skład Rady:

Nikola Wójcik
Przewodnicząca RWSS WPiD
Tel. 53738261
E-mail: nikola.wojcik@mail.umcs.pl

Sandra Ostaszewska
Wiceprzewodnicząca RWSS WPiD
E-mail: ostaszewska43@gmail.com

Zuzanna Rynkiewicz
Sekretarz RWSS WPiD
E-mail: zuzannaryn@wp.pl

Kacper Janik
Członek RWSS WPiD
Członek Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia
Członek Komisji ds. socjalno-bytowych
E-mail: kacper.janik.rwss@gmail.com

Wiktoria Krzesicka
Członkini RWSS WPiD
E-mail: krzesickawiktoria234@gmail.com

Filip Fabijański
Członek RWSS WPiD
E-mail: fj.fabijanski@gmail.com

Sylwia Kubica
Członkini RWSS WPiD
E-mail: kubicasylwia22@gmail.com


Media społecznościowe RWSS WPiD:
Mail RWSS WPiD: rwss.wpid.umcs@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/RWSSWPiD
Instagram: https://www.instagram.com/rwss_wpid/