Rada Wydziałowa Samorządu Studentów

Skład Rady:

Patryk Bukała
Przewodniczący RWSS Wydziału Politologii i Dziennikarstwa
III rok I stopnia Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Tel. 504 837 102
E-mail: patryk.bukala.13@gmail.com

Kacper Janik
Wiceprzewodniczący RWSS
I rok I stopnia Produkcja medialna
Tel. 724 925 317
E-mail: kacper.janik.rwss@gmail.com

Paulina Czochra
Sekretarz RWSS
II rok I stopnia Bezpieczeństwo narodowe
Tel. 784 595 529
E-mail: paulinaew2098@gmail.com

Kleopatra Kharouf
II rok II stopnia Stosunki międzynarodowe
Tel. 690 248 482
E-mail: Kleopatra.kharof@gmailcom

Amelia Czerniak
III rok I stopnia Bezpieczeństwo narodowe
Tel. 502 058 540
E-mail: amcia100@gmail.com

Anna Mendykowska
III rok I stopnia Produkcja Medialna
Tel. 793 605 065
E-mail: kmendykowska.anna@gmail.com

David Mysiv
I rok I stopnia Produkcja Medialna
Tel. 791 822 261
E-mail: david.mysiv@gmail.com