Rada Wydziałowa Samorządu Studentów

Skład Rady:

Kleopatra Kharof
Przewodnicząca RWSS Wydziału Politologii
Członek Senatu UMCS
Przewodnicząca Komisji Finansów RWSS
III rok I stopnia Stosunki Międzynarodowe
Tel. 690248482
E-mail: Kleopatra.kharof@gmail.com 

Bartosz Paluszek
Wiceprzewodniczący RWSS
Członek Parlamentu Studentów UMCS
Przewodniczący Komisji Socjalnej RWSS
III rok I stopnia Stosunki Międzynarodowe
Tel. 795079858
E-mail: bartekbp@o2.pl 

 

Adrian Ulidowski
Sekretarz RWSS
Członek Parlamentu Studentów UMCS
Przewodniczący Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia RWSS
II rok II stopnia Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Tel. 726978457
E-mail: ulidowski.adrian@wp.pl 

Michał Michalski
Przewodniczący Komisji Kultury RWSS
I rok Produkcja medialna
Tel. 661383440
E-mail: michalski.michal.1998@gmail.com 

Kacper Klochowicz
Przewodniczący Komisji Prawnej RWSS
II rok I stopnia Stosunki Międzynarodowe
Tel. 503746118
E-mail: kacperklochowicz@gmail.com 

Roman Voloshyn
Przewodniczący Komisji Współpracy z organizacjami studenckimi RWSS
I rok II stopnia Politologia
Tel. 880 366 477
E-mail: rvoloshyn25@gmail.com 

Artem Riasa
Przewodniczący Komisji do spraw Studentów Zagranicznych RWSS
II rok I stopnia Stosunki Międzynarodowe
Tel. 535331896
E-mail: riasaua@gmail.com