PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW I ROKU

Zapraszamy do zapoznania się z interaktywnym przewodnikiem dla studentów pierwszego roku.

W broszurze znajdziecie m.in.:

  • ważne daty z kalendarza akademickiego,
  • wyjaśnienie podstawowych terminów niezbędnych na studiach,
  • opis staży i praktyk, 
  • wyjaśnienie systemów informatycznych wykorzystywanych podczas studiowania,
  • programy wymiany krajowej i międzynarodowej,
  • akademiki,
  • świadczenia stypendialne,
  • organizacje studenckie,
  • wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami,
  • możliwości wykorzystania czasu wolnego (sport, kultura, działalność studencka).

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem!

Załączniki