Anuario Latinoamericano

 e-ISSN 2449-8483            Punkty MNiSW: 20          ICV: 100

 Strona WWW anuario-latinoamericano.umcs.pl 

 

WYDAWCA
Wydział Politologii i Dziennikarstwa  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

REDAKTOR NACZELNA
Katarzyna Krzywicka

 

ADRES REDAKCJI

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45, pok. A.5.61 
20-612 Lublin, Polonia
tel. (48-81) 537.60.29
tel./fax (48-81) 537.60.20

e-mail: anuario.latinoamericano@umcs.edu.pl 

 Od 29 sierpnia 2014 roku "ANUARIO LATINOAMERICANO - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales" figuruje w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Rej. Pr. 1355

Czasopismo jest indeksowane:

DOAJ Directory of Open Access Journals
ERIH PLUS
INDEX COPERNICUS International Journals Master List
LATINDEX
REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
CEJSCH
ROAD
POL-index Polska Baza Cytowań
PBN Polska Bibliografia Naukowa
CROSSREF
ARIANTA - nukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne