Koordynatorzy kierunków studiów

Koordynator Kierunek i rok studiów za który odpowiada koordynator
dr hab. Agnieszka Demczuk

Społeczeństwo Informacyjne I stopień, 2,3 rok;

Stosunki Międzynarodowe I stopień, 1 rok

dr Marta Drabczuk

Stosunki Międzynarodowe I stopień, 2 rok;

Bezpieczeństwo Narodowe I stopień, 1, 3 rok; II stopień 1 rok

dr Nadia Gergało-Dąbek

Politologia I stopień 1,2,3 rok;

Administracja Publiczna II stopnia, 1 rok;

International Relations I stopień, 1,2,3 rok; II stopień, 2 rok

dr Eleonora Kirwiel

Stosunki Międzynarodowe I stopień, 3 rok;

Stosunki Międzynarodowe II stopień, 1,2 rok

dr Renata Malesa

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna I stopień 1,2,3 rok; II stopień 1, 2 rok;

Public Relations i Zarządzanie Informacją I stopień, 1 rok

dr Kamil Fil Produkcja Medialna I stopień 1,2,3 rok; II stopień 1,2 rok