Koordynatorzy kierunków studiów

Koordynator Kierunek i rok studiów za który odpowiada koordynator
dr hab. Agnieszka Demczuk

Społeczeństwo Informacyjne 1, 3 rok (I stopnia);

Stosunki Międzynarodowe 2 rok (I stopnia)

dr Marta Drabczuk

Stosunki Międzynarodowe 3 rok (I stopnia);

Bezpieczeństwo Narodowe 1, 2 rok (I stopnia), 1, 2 rok (II stopnia)

dr Nadia Gergało-Dąbek

Politologia 2, 3 rok (I stopnia), 1 rok (II stopnia);

Administracja Publiczna 1 rok (I stopnia), 1, 2 rok (II stopnia);

International Relations 1, 2, 3 rok (I stopnia)

dr Eleonora Kirwiel

Stosunki Międzynarodowe 1 rok (I stopnia), 1, 2, 3 rok (II stopnia)

dr Renata Malesa

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 1, 2, 3 rok (I stopnia), 1, 2 rok (II stopnia);

Public Relations i Zarządzanie Informacją 1, 2 rok (I stopnia)

dr Kamil Fil Produkcja Medialna 1,2,3 rok (I stopnia), 1, 2 rok (II stopnia)