Pierwsze Sympozjum Międzynarodowe - Spotkania naukowe z Ameryką Łacińską 23 marca - 2 kwietnia 2015

Redakcja „Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”

zaprasza na Spotkania z Ameryką Łacińską

w programie wykłady naukowców z Niemiec, Meksyku i Szwajcarii

połączone z prezentacją pierwszego wolumenu periodyku

Organizator

dr hab. Katarzyna Krzywicka

katarzyna.krzywicka@umcs.edu.pl

 

Dr Peter Birle, Dyrektor Naukowy, Ibero-Americanisches Institut, Berlin.

Wykłady:

  • El Instituto Ibero-Americano de Berlín – Un puente científico y cultural entre Europa y América Latina (Instytut Iberoamerykański w Berlinie - most naukowy i kulturowy między Europą i Ameryką Łacińską)

23 marca poniedziałek, godz. 12.15, sala 418, Nowa Humanistyka.

  • Regional cooperation and integration in Latin America – Achievements, deficits and challenges (Współpraca i integracja regionalna w Ameryce Łacińskiej – osiągnięcia, wyzwania, deficyty)

23 marca, poniedziałek, godz. 18.30, sala 115, Wydział Politologii.

  • The Ibero-American Institute in Berlin - A scientific and cultural bridge between Europe and Latin America (Instytut Iberoamerykański w Berlinie - most naukowy i kulturowy między Europą i Ameryką Łacińską)

24 marca, wtorek, godz. 16.45, sala 114, Wydział Politologii.

 

Dr Jesús Tovar Mendoza, Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México.

Wykłady:

  • The quality of democracy in Latin America: conceptual issues and empirical results from 15 States of the region (Jakość demokracji w Ameryce Łacińskiej: kwestie pojęciowe i wyniki empiryczne na przykładzie 15 państw regionu)

26 marca, czwartek, godz. 15.00, sala 114, Wydział Politologii.

  • The influence of democratic waves in Latin America on the current democratic quality (Wpływ fal demokratyzacji w Ameryce Łacińskiej na bieżącą jakość demokracji)

27 marca, piątek, godz. 11.30, sala 115, Wydział Politologii.

  • Crisis de legitimidad de la democracia Mexicana: trayectorias de la violencia y la impunidad (Kryzys legitymizacji demokratycznej w Meksyku: trajektorie przemocy i bezkarności)

27 marca, piątek, godz. 16.00, sala 115, Wydział Politologii.

 

Dr Yanina Welp, Dyrektor Regionalna d/s Ameryki Łacińskiej, Zentrum für Demokratie Aarau, Universidad de Zúrich.

Wykład:

  • Citizens Participation, digital media and new democratic dynamics in Latin America (Partycypacja obywatelska, media cyfrowe i nowa dynamika demokracji w Ameryce Łacińskiej)

2 kwietnia, czwartek, godz. 9.30, sala 115, Wydział Politologii.