Wydziałowy zespół ds. współpracy ze szkołami

Obecny skład zespołu:

- dr Liliana Węgrzyn-Odzioba

- dr Justyna Kięczkowska

- dr Łukasz Jędrzejski

- dr Tomasz Bichta

- dr Kamil Fil

- mgr Agnieszka Jóźwik