Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marta Drabczuk

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanwni Studenci,


KONSULTACJE w sesji letniej 2020/2021 (via MS Teams):


wtorek, 29.06 godz. 12.00 - 14.00


wtorek, 6.07, godz. 9.00 - 11.00


piątek, 9.07, godz. 9.00 - 11.00.


 


Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy marta.drabczuk@gmail.com.


Powodzenia w sesji! 


Pozdrawiam,
Marta Drabczuk


 


 


 


Szanowni Studenci,


w semestrze letnim 2020/2021 dyżury będę pełnić na platformie MS Teams (kod dostępu - uwpj0w4) w terminach :


wtorek, godz. 10.20 - 11.20


środa, godz. 9.20 - 11.20.


W razie potrzeby będę dostepna w dogodnych dla Państwa terminach. Proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie.


 


Pozdrawiam serdecznie,


Marta Drabczuk


 

Działalność naukowa

Wykaz publikacji naukowych

 

 • Drabczuk M., Direct Democracy in the Republic of Moldova, [in:] Handbook of Direct Democracy in Central and Eastern Europe after 1989, ed. M. Marczewska-Rytko, Verlag Barbara Budrich, Leverkusen 2018, p. 175-189.

 • Drabczuk M., Direct Democracy in Ukraine, [w:] Handbook of Direct Democracy in Central and Eastern Europe after 1989, ed. M. Marczewska-Rytko, Verlag Barbara Budrich, Leverkusen 2018, p. 304-316.

   

 • Drabczuk M., Instytucje demokracji bezpośredniej jako narzędzie zarządzania państwem w Republice Mołdowy, "Czasopismo naukowe Wschodnioeuropejskiego państwowego uniwersytetu im. Łesi Ukrainki. Seria: Stosunki Międzynarodowe", red. E. Tykhomyrova, nr 10, 2017. (W oryginale: М. Драбчук, Інститути прямої демократії як інструмент державного управління в Республіці Молдова, "Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Міжнародні відносини", ред. Є. Тихомирова, № 10, Луцьк 2017, с.17-25).

   

 • Drabczuk M., Stosunki Ukraina – UE. Od EuroMajdanu do EuroStowarzyszenia, [w:] Przemiany na Ukrainie po Euromajdanie, red. L. Hurska-Kowalczyk i S. Serwońska, Szczecin 2017.

   

 • Drabczuk M., Układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską wyzwaniem dla gospodarki ukriańskiej, [w:] Ukraina po (Euro)majdanie. Od autorytaryzmu do protodemokracji, red. A. Stelmach, L. Hurska-Kowalczyk, Toruń 2016.

   

 • Drabchuk M., Perspektywy i wyzwania wprowadzenia e-administracji dla ukraińskich organów państwowych, [w:] Demokracja elektroniczna. Kontrowersja i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2013.

   

 • Drabchuk M., Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec Ukrainy, [w:] Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marczewska – Rytko, Lublin 2011.

   

 • Drabchuk M., Granica polsko-ukraińska: szanse i wyzwania, [w:] Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty relacji Polski z krajami byłego ZSRR, red. M. Miłek, M. Drabchuk, G. Wilk -Jakubowski, R. Brzoza, Kielce 2011.

   

   

 • Drabchuk M., Analiza współpracy polsko-ukraińskiej w latach 1991-2008, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2010.

   

 • Drabczuk M., Współpraca polsko-ukraińska w świetle procesów integracyjnych w Europie, [w:] Kwestie narodowościowe w świetle procesów integracyjnych w Europie, red. D. Mikucka-Wójtowicz, R. Kopeć, Kraków 2009.

 

 • Drabczuk M., Podstawy prawne, struktura oraz dynamika polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, [w:] Homo creator. Człowiek o człowieku dla człowieka, red. M. Miłek, Kielce 2008.

   

 • Drabczuk M., Integracja z Schengen wyzwaniem dla polskiej polityki wizowej, [w:] Rozwój transgranicznej współpracy edukacyjnej w regionie Biała Podlaska – Brześć, red. M. Adamowicz, A. Siedlecka, Biała Podlaska 2007.


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w semestrze letnim 2020/2021 zajęcia zdalne będę prowadzone przez mnie na platformie Microsoft Teams. Proszę o zapisanie się do odpowiedniej grupy (linki do grup zostały wysłane do Państwa mailowo). W razie problemów z zalogowaniem się, proszę o kontakt mailowy: marta.drabczuk@poczta.umcs.lublin.pl

 

Pozdrawiam,

Marta Drabczuk

 

 

w semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia zdalne będę prowadzone przez mnie na platformie Microsoft Teams. Proszę o zapisanie się do odpowiedniej grupy. W razie problemów z zalogowaniem się, proszę o kontakt mailowy: marta.drabczuk@poczta.umcs.lublin.pl

 

Zajęcia

Ekonomia – Wykład – SI I rok – Poniedziałek 11.15 – 12.45 – kod whfn6tp

Polityka gospodarcza – Wykład – Poniedziałek 14.30 – 16.00 – kod i2e8adu

Negocjacje w biznesie – CA – Poniedziałek 16.30 – 18.00 – kod n50r0m2

 

Bezpieczeństwo ekonomiczne – CA – BN III – Czwartek 11.15 – 12.45 – kod fgh9d1f

Przestępczość gospodarcza – PF – BN II – Czwartek 12.50 – 14.20 – kod vmeftd3

Ekonomia – WY - DziK III – Czwartek 14.30 – 16.00 – kod  6w1g0xm

 

Polityka gospodarcza – WY – SM III – Piątek  9.35 – 11.05 (od 2.X co 2 tyg.) – kod z9z0rzr

Polityka gospodarcza – CA – POL II – Piątek 9.35 – 11.05. (od 9.X co 2 tyg.) – kod ubm1mts

Polityka gospodarcza – CA – SM III BM/n – Piątek  11.15 – 12.45 (od 2.X co 2 tyg.) – kod snhbz8c

Polityka gospodarcza – CA – SM III Pacyfik - Piątek  11.15 – 12.45 (od 9.X co 2 tyg.) – kod w23pal7

 

Do zobaczenia na zajęciach,

Pozdrawiam,
Marta Drabczuk