Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marta Drabczuk

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Państwo,


 w okresie sesji zimowej 2022/2023 zapraszam na konsultacje:


7 lutego 2023 - godz. 12.00 - 14.00, s. A 5.08


8 lutego 2023 - godz. 12.00 - 14.00, s. A 5.08


16 lutego 2023 - godz. 12.00 - 14.00, s. A 5.08.


W razie potrzeby spotkania się w innym terminie, proszę o kontakt mailowy.


 


Życzę powodzenia w sesji,


Marta Drabczuk


 


 


 


 


 


Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:


Szanowni Studenci,


zapraszam na konsultcje w dniach:


Środa, 10.20 - 11.20 - pokój 5.08


Czwartek, 13.00 - 14.00 - online (https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae514c3a1ba10444fbf9b31481a54ddd4%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f968d789-240c-4b9f-8afb-45b306c275d0&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b).


 


Jest możliwość umówić się na konsultacje w dogodnym dla Państwa terminie. Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy na marta.drabczuk@gmail.com


 


Pozdrawiam,
Marta Drabczuk


 


 


 


 


 

Działalność naukowa

Wykaz publikacji naukowych

 

 • Drabczuk M., Direct Democracy in the Republic of Moldova, [in:] Handbook of Direct Democracy in Central and Eastern Europe after 1989, ed. M. Marczewska-Rytko, Verlag Barbara Budrich, Leverkusen 2018, p. 175-189.

 • Drabczuk M., Direct Democracy in Ukraine, [w:] Handbook of Direct Democracy in Central and Eastern Europe after 1989, ed. M. Marczewska-Rytko, Verlag Barbara Budrich, Leverkusen 2018, p. 304-316.

   

 • Drabczuk M., Instytucje demokracji bezpośredniej jako narzędzie zarządzania państwem w Republice Mołdowy, "Czasopismo naukowe Wschodnioeuropejskiego państwowego uniwersytetu im. Łesi Ukrainki. Seria: Stosunki Międzynarodowe", red. E. Tykhomyrova, nr 10, 2017. (W oryginale: М. Драбчук, Інститути прямої демократії як інструмент державного управління в Республіці Молдова, "Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Міжнародні відносини", ред. Є. Тихомирова, № 10, Луцьк 2017, с.17-25).

   

 • Drabczuk M., Stosunki Ukraina – UE. Od EuroMajdanu do EuroStowarzyszenia, [w:] Przemiany na Ukrainie po Euromajdanie, red. L. Hurska-Kowalczyk i S. Serwońska, Szczecin 2017.

   

 • Drabczuk M., Układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską wyzwaniem dla gospodarki ukriańskiej, [w:] Ukraina po (Euro)majdanie. Od autorytaryzmu do protodemokracji, red. A. Stelmach, L. Hurska-Kowalczyk, Toruń 2016.

   

 • Drabchuk M., Perspektywy i wyzwania wprowadzenia e-administracji dla ukraińskich organów państwowych, [w:] Demokracja elektroniczna. Kontrowersja i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2013.

   

 • Drabchuk M., Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec Ukrainy, [w:] Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marczewska – Rytko, Lublin 2011.

   

 • Drabchuk M., Granica polsko-ukraińska: szanse i wyzwania, [w:] Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty relacji Polski z krajami byłego ZSRR, red. M. Miłek, M. Drabchuk, G. Wilk -Jakubowski, R. Brzoza, Kielce 2011.

   

   

 • Drabchuk M., Analiza współpracy polsko-ukraińskiej w latach 1991-2008, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 2010.

   

 • Drabczuk M., Współpraca polsko-ukraińska w świetle procesów integracyjnych w Europie, [w:] Kwestie narodowościowe w świetle procesów integracyjnych w Europie, red. D. Mikucka-Wójtowicz, R. Kopeć, Kraków 2009.

 

 • Drabczuk M., Podstawy prawne, struktura oraz dynamika polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, [w:] Homo creator. Człowiek o człowieku dla człowieka, red. M. Miłek, Kielce 2008.

   

 • Drabczuk M., Integracja z Schengen wyzwaniem dla polskiej polityki wizowej, [w:] Rozwój transgranicznej współpracy edukacyjnej w regionie Biała Podlaska – Brześć, red. M. Adamowicz, A. Siedlecka, Biała Podlaska 2007.


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w semestrze zimowym 2021/2022 zajęcia zdalne będę prowadzone przez mnie na platformie Microsoft Teams. Proszę o zapisanie się do odpowiedniej grupy (linki do grup zostały wysłane do Państwa mailowo). W razie problemów z zalogowaniem się, proszę o kontakt mailowy: marta.drabczuk@mail.umcs.pl.

 

Do zobaczenia na zajęciach,

Pozdrawiam,
Marta Drabczuk