Trochę historii...

Koncepcja stworzenia studenckich zeszytów naukowych powstała wśród studentów Politologicznego Koła Naukowego przy Wydziale Politologii UMCS. Wydanie pierwszego numeru „CONSENSUSU” stało się możliwe dopiero w 2001 r., dzięki wysiłkom organizacji studenckich i wsparciu finansowemu władz Wydziału Politologii. Od tego czasu „CONSENSUS” stał się trwałą płaszczyzną wymiany poglądów, uznanym forum, na łamach którego studenci mogą przedstawiać swoje dokonania naukowe, jak również wyrażać opinie, prezentować recenzje etc.


Wysoki poziom merytoryczny periodyku zachowywany jest poprzez konsultacje treści tekstów z pracownikami naukowymi, specjalizującymi się w dziedzinie, której dany artykuł dotyczy.

W związku z tym, iż jest to pismo prowadzone przez studentów, w składzie Redakcji zachodzą zmiany, gdyż osoby kończące studia, z natury rzeczy kończą również działalność w organizacjach studenckich. Tak było z grupą pomysłodawców „CONSENSUSU” i jego pierwszym składem redakcyjnym: Arkadiuszem Szewczakiem – pierwszym Redaktorem Naczelnym, Moniką Sidor, Przemysławem Majem, Anetą Tkaczyk. Powyższe osoby uzyskały tytuł magistra i kontynuują karierę naukową.


Po konsultacjach z opiekunem naukowym Zeszytów, którym był od początku prof. dr. hab. Henryk Chałupczak, przyjęto zasadę, iż co roku będzie przeprowadzana rekrutacja nowych członków Redakcji, aby utrzymać młody wiek Redakcji i zachować ciągłość w wydawaniu.
Przy drugim wydaniu, Redakcji przewodził Bartosz Dyląga, którego zastąpiła Małgorzata Dobrowolska. Rezultatem pracy jej zespołu redakcyjnego było wydanie numeru trzeciego. Czwarte wydanie „CONSENSUSU” było wynikiem pracy Redakcji, na czele której stał Marcin Kosienkowski. Piąty numer powstał pod okiem
Ewy Orzeszko. Dwa wydania „CONSENSUSU” – 6 i 7 powstały w składzie redakcyjnym, w którym funkcję Redaktora Naczelnego pełnił Adrian Berski. Numer 8 przygotowany został przez sześcioosobową Redakcję, którą tworzyli: Karol Adamaszek, Adrian Berski, Sylwia Hejno, Marek Jęderek, Katarzyna Rosły i Wojciech Zieliński. Numer 9 zebrał i opracował zespół redakcyjny w składzie: Wojciech Zieliński – Redaktor Naczelny, Marek Jędrejek, Katarzyna Rosły i Wojciech Sieradzon. Kolejne redakcje zadbały o to, aby każdy numer „Consensusu” był publikowany w wersji elektronicznej,  gdzie znajdują się informacje o składzie redakcyjnym poszczególnych wydań.


W ogłoszonym 2 grudnia 2021 r. nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra  Edukacji i Nauki  znalazł się również   „Consensus”  z  liczbą punktów 20. To ogromny sukces i wspaniały prezent podsumowujący  20 lat obecności CONSENSUSA na  naukowym rynku wydawniczym!

Zapraszamy do współpracy !!