Trochę historii...

Koncepcja stworzenia studenckich zeszytów naukowych powstała wśród studentów Politologicznego Koła Naukowego przy Wydziale Politologii UMCS. Wydanie pierwszego numeru „CONSENSUSU” stało się możliwe dopiero w 2001 r., dzięki wysiłkom organizacji studenckich i wsparciu finansowemu władz Wydziału Politologii. Od tego czasu „CONSENSUS” stał się trwałą płaszczyzną wymiany poglądów, uznanym forum, na łamach którego studenci mogą przedstawiać swoje dokonania naukowe, jak również wyrażać opinie, prezentować recenzje etc. Wszystkie siedem numerów wydanych do tej pory cieszyło się bardzo dobrą opinią, zarówno studentów, jak i pracowników naukowych.

Wysoki poziom merytoryczny Periodyku zachowywany jest poprzez konsultacje treści tekstów z pracownikami naukowymi, specjalizującymi się w dziedzinie, której dany artykuł dotyczy.

W związku z tym, iż jest to Pismo prowadzone przez studentów, w składzie Redakcji zachodzą zmiany, gdyż osoby kończące studia, z natury rzeczy kończą również działalność w organizacjach studenckich.

Tak było z grupą pomysłodawców „CONSENSUSU” i jego pierwszym składem redakcyjnym: Arkadiuszem Szewczykiem – pierwszym Redaktorem Naczelnym, Moniką Sidor, Przemysławem Majem, Anetą Tkaczyk. Powyższe osoby uzyskały tytuł magistra i kontynuują karierę naukową.
W roku 2003 studia ukończył Marcin Lewandowski, który uczestniczył w opracowaniu większości dotychczasowych numerów „CONSENSUSU”.

Po konsultacjach z opiekunem naukowym Zeszytów, prof. dr. hab. Henrykiem Chałupczakiem, przyjęto zasadę, iż co roku będzie przeprowadzana rekrutacja nowych członków Redakcji, aby utrzymać młody wiek Redakcji
i zachować ciągłość w wydawaniu.
Przy drugim wydaniu, Redakcji przewodził Bartosz Dyląga, którego zastąpiła Małgorzata Dobrowolska. Rezultatem pracy jej zespołu redakcyjnego było wydanie numeru trzeciego. Czwarte wydanie „CONSENSUSU” było wynikiem pracy Redakcji, na czele której stał Marcin Kosienkowski. Piąty numer powstał pod okiem
Ewy Orzeszko. Dwa ostatnie wydania „CONSENSUSU” – 6 i 7 powstały w składzie redakcyjnym, w którym funkcję Redaktora Naczelnego pełnił Adrian Berski. Numer 8 przygotowany został przez sześcioosobową Redakcję, którą tworzyli: Karol Adamaszek, Adrian Berski, Sylwia Hejno, Marek Jęderek, Katarzyna Rosły i Wojciech Zieliński. Najnowszy, 9 numer ukaże się w lutym 2008 r. Teksty zebrał i opracował zespół redakcyjny w składzie: Wojciech Zieliński – Redaktor Naczelny, Marek Jędrejek, Katarzyna Rosły i Wojciech Sieradzon.
Redakcja przyjmuje już (do 31 marca 2008 r.) teksty do specjalnego Jubileuszowego Numeru CONSENSUSU, który powinien ukazać się w czerwcu 2008 r.

Zapraszamy do współpracy !!