Opiekunowie kierunków

Opiekunowie poszczególnych lat studiów
w roku akademickim 2023/2024

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - I rok 

Kierunek

Imię i nazwisko opiekuna

Adres e-mail

 

INTERNATIONAL RELATIONS

 

 Dr Katarzyna Mojska

katarzyna.mojska@mail.umcs.pl

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

Dr Justyna Marzec

justyna.marzec@mail.umcs.pl

 

POLITOLOGIA

 

Dr Marcin Pomarański

marcin.pomaranski@mail.umcs.pl

 

 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Dr Ewelina Górka

ewelina.gorka@mail.umcs.pl

 

 PRODUKCJA MEDIALNA

 

Dr Anna Szwed-Walczak

anna.szwed-walczak@mail.umcs.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Dr Łukasz Lewkowicz

lukasz.lewkowicz@mail.umcs.pl

 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 

Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk

magdalena.lesinska-staszczuk@mail.umcs.pl

 

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

 

Dr Agnieszka Ziętek

agnieszka.zietek@mail.umcs.pl

 

PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

 

Dr Wojciech Maguś

wojciech.magus@mail.umcs.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NIESTACJONARNE

 

-

-

 
 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - II rok 

Kierunek

Imię i nazwisko opiekuna

Adres e-mail

 

INTERNATIONAL RELATIONS

 

  Dr Julita Rybczyńska

 julita.rybczynska@mail.umcs.pl

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba

liliana.wegrzyn-odzioba@mail.umcs.pl

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Dr hab. Bogdan Borowik

bogdan.borowik@mail.umcs.pl

 

PRODUKCJA MEDIALNA

 

Dr Justyna Maguś

justyna.magus@mail.umcs.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Dr Justyna Kięczkowska

justyna.kieczkowska@mail.umcs.pl

 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 

Dr Ewelina Kancik-Kołtun

ewelina.kancik-koltun@mail.umcs.pl

 

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

 

Dr Justyna Wasil

justyna.wasil@mail.umcs.pl

 

PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

 

Dr Ilona Dąbrowska

ilona.dabrowska@mail.umcs.pl

 
 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - III rok

Kierunek

Imię i nazwisko opiekuna

Adres e-mail

 

POLITOLOGIA

 

Dr Nadia Gergało-Dąbek

nadia.gergalo-dabek@mail.umcs.pl 

 

INTERNATIONAL RELATIONS

 

 Dr Damian Szacawa

damian.szacawa@mail.umcs.pl

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

Dr Andrzej Dumała

 andrzej.dumala@mail.umcs.pl

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Dr Renata Malesa

renata.malesa@mail.umcs.pl

 

PRODUKCJA MEDIALNA

 

dr Mateusz Sobiech

mateusz.sobiech@mail.umcs.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Dr Michał Wallner

michal.wallner@mail.umcs.pl

 

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

 

Dr Elżbieta Szulc-Wałecka

elzbieta.szulc-walecka@mail.umcs.pl

 

PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

 

 Dr Kamil Mazurek

 kamil.mazurek@mail.umcs.pl

 
 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - I rok

Kierunek

Imię i nazwisko opiekuna

Adres e-mail

 

POLITOLOGIA

 

dr Marcin Pomarański

marcin.pomaranski@mail.umcs.pl

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

Dr Jyun-Yi Deng

jyun-yi.deng@mail.umcs.pl

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

 Dr Przemysław Wiatr

przemyslaw.wiatr@mail.umcs.pl

 

PRODUKCJA MEDIALNA

 

Dr Elżbieta Pawlak-Hejno

elzbieta.pawlak-hejno@mail.umcs.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Dr Jakub Olchowski

jakub.olchowski@mail.umcs.pl

 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 

 -  -

 

INTERNATIONAL RELATIONS

 

dr Adrian Szumowski

adrian.szumowski@mail.umcs.pl

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

dr Elżbieta Szulc-Wałecka  elzbieta.szulc-walecka@mail.umcs.pl

 

NOWE MEDIA

 

Dr Agata Fijuth-Dudek agata.fijuth-dudek@mail.umcs.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NIESTACJONARNE

 

- -
 
 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - II rok

 Kierunek

 Imię i nazwisko opiekuna

 Adres e-mail

 

POLITOLOGIA

 

Dr Łukasz Lewkowicz

lukasz.lewkowicz@mail.umcs.pl

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

Dr Kinga Smoleń

kinga.smolen@mail.umcs.pl

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

 Dr hab. Magdalena Piechota, prof. UMCS

magdalena.piechota@mail.umcs.pl

 

PRODUKCJA MEDIALNA

 

 Dr Kamil Fil

kamil.fil@mail.umcs.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

 Dr Grzegorz Gil

grzegorz.gil@mail.umcs.pl

 

INTERNATIONAL RELATIONS

 

Dr Andrzej Demczuk

mr.andrzej.demczuk@gmail.com

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 Dr Monika Sidor

monika.sidor@mail.umcs.pl