Opiekunowie kierunków

Opiekunowie poszczególnych lat studiów stacjonarnych
w roku akademickim 2017/2018

Studia pierwszego stopnia

Kierunek Imię i nazwisko opiekuna e-mail
I rok
Politologia Dr Ewa Godlewska ewa.godlewska@poczta.umcs.lublin.pl 
Stosunki Międzynarodowe Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba liliana.wegrzyn-odzioba@poczta.umcs.lublin.pl 
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Dr hab. Magdalena Piechota magdalena.piechota@poczta.umcs.lublin.pl 
Produkcja Medialna Dr Kamil Fil kamil.fil@poczta.umcs.lublin.pl 
Bezpieczeństwo Narodowe Dr Justyna Misiągiewicz justyna.misiagiewicz@poczta.umcs.lublin.pl 
Społeczeństwo Informacyjne Dr Ewelina Kancik-Kołtun

ewelina.kancik-koltun@umcs.pl 

Studia Wschodnie Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk magdalena.lesinska-staszczuk@poczta.umcs.lublin.pl 
II rok
Politologia Dr Anna Szwed-Walczak anna.szwed-walczak@umcs.pl  
Stosunki międzynarodowe Dr Konrad Pawłowski konrad.pawlowski@umcs.pl 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dr Anna Granat agranat@umcs.pl 
Produkcja medialna Dr Jakub Nowak jakub.nowak@umcs.pl 
Bezpieczeństwo narodowe Dr Justyna Kięczkowska -
Społeczeństwo informacyjne Dr Dorota Litwin-Lewandowska d.litwin-lewandowska@umcs.pl 
III rok
Politologia Dr Justyna Wasil justyna.wasil@umcs.pl 
Stosunki międzynarodowe Dr Kinga Smoleń kinga.smolen@umcs.pl 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dr Wojciech Maguś wojciech.magus@umcs.pl 
Bezpieczeństwo narodowe Dr Anna Moraczewska anna.moraczewska@umcs.pl 
Produkcja medialna dr Justyna Maguś justyna.magus@umcs.pl

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek Imię i nazwisko opiekuna e-mail
I rok
Politologia Dr Marcin Wichmanowski mwichman1@wp.pl 
Stosunki międzynarodowe Dr Damina Szacawa damian.szacawa@poczta.umcs.lublin.pl 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dr Beata Romiszewska beata.romiszewska@poczta.umcs.lublin.pl 
Bezpieczeństwo narodowe Dr Jakub Olchowski jakub.olchowski@poczta.umcs.lublin.pl 
International relations Dr Julita Rybczyńska julita.rybczynska@poczta.umcs.lublin.pl 
Produkcja medialna Dr Ewelina Podgajna ewelina.podgajna@poczta.umcs.lublin.pl 
II rok
Politologia Dr Łukasz Lewkowicz lukasz.lewkowicz@umcs.pl 
Stosunki międzynarodowe Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz dariusz.kondrakiewicz@umcs.pl 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dr Elżbieta Pawlak-Hejno elzpawlak@gmail.com 
Bezpieczeństwo narodowe Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska katarzyna.marzeda@umcs.pl 
International relations Dr hab. Michał Łuszczuk michal.luszczuk@umcs.pl