Opiekunowie kierunków

Opiekunowie poszczególnych lat studiów
w roku akademickim 2021/2022

Studia pierwszego stopnia                                                          I rok

 

Kierunek

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

Adres e-mail

 

POLITOLOGIA

 

Dr Nadia Gergało-Dąbek

nadia.gergalo-dabek@mail.umcs.pl

 

INTERNATIONAL RELATIONS

 

Dr Damian Szacawa

damian.szacawa@mail.umcs.pl

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

Dr Andrzej Dumała

andrzej.dumala@mail.umcs.pl

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Dr Renata Malesa

renata.malesa@mail.umcs.pl

 

PRODUKCJA MEDIALNA

 

Dr Magdalena Pataj

magdalena.pataj@mail.umcs.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Dr Michał Wallner

michal.wallner@mail.umcs.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NIESTACJONARNE

 

Dr hab. Marcin Wichmanowski

marcin.wichmanowski@mail.umcs.pl

 

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

 

Dr Elżbieta Szulc-Wałecka

elzbieta.szulc-walecka@mail.umcs.pl

 

PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

 

Dr Kamil Mazurek

kamil.mazurek@mail.umcs.pl

Studia pierwszego stopnia                                                      II ROK

 

Kierunek

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

Adres e-mail

 

POLITOLOGIA

Dr Łukasz Jędrzejski

 

lukasz.jedrzejski@mail.umcs.pl

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

Dr Justyna Trubalska

 

justyna.trubalska@mail.umcs.pl

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

 

Dr Elżbieta Pawlak -Hejno

 

elzbieta.pawlak-hejno@mail.umcs.pl

 

PRODUKCJA MEDIALNA

 

Dr Anna Szwed -Walczak

 

anna.szwed-walczak@mail.umcs.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Dr Justyna Misiągiewicz

 

justyna.misiagiewicz@mail.umcs.pl

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 

 

Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk

 

magdalena.lesinska-staszczuk@mail.umcs.pl

INTERNATIONAL RELATIONS

 

 

Dr Katarzyna Mojska

 

katarzyna.mojska@mail.umcs.pl

 

PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

 

Dr Wojciech Maguś

wojciech.magus@mail.umcs.pl

 

 

 

                                                                                                                                             III ROK

 

Kierunek

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

Adres e-mail

 POLITOLOGIA

Dr Dorota Litwin-Lewandowska 

dorota.litwin-lewandowska@mail.umcs.pl

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 Dr Kinga Smoleń 

kinga.smolen@mail.umcs.pl

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

 Dr hab. Bogdan Borowik

bogdan.borowik@mail.umcs.pl

PRODUKCJA MEDIALNA

 

Dr Justyna Maguś

 

justyna.magus@mail.umcs.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Dr Grzegorz Gil

 

grzegorz.gil@mail.umcs.pl

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 

 

Dr Ewelina Kancik-Kołtun

 

ewelina.kancik-koltun@mail.umcs.pl

INTERNATIONAL RELATIONS

 

 

Dr Agnieszka Rybczyńska

 

julita.rybczynska@mail.umcs.pl

 

 

 

 

 

Studia drugiego stopnia

                                                                                                                                             I ROK

 

Kierunek

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

Adres e-mail

 

POLITOLOGIA

Dr Łukasz Jędrzejski

lukasz.jedrzejski@mail.umcs.pl

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Mgr Deng  Jyun-Yi

jyun-yi.deng@mail.umcs.pl

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Dr Przemysław Wiatr

przemyslaw.wiatr@mail.umcs.pl

 

PRODUKCJA MEDIALNA

Dr Karolina Burno-Kaliszuk

karolina.burno-kaliszuk@mail.umcs.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Dr Jakub Olchowski

jakub.olchowski@mail.umcs.pl

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 

Dr Justyna Wasil

justyna.wasil@mail.umcs.pl

 

INTERNATIONAL RELATIONS

Dr Monika Szkarłat

monika.szkarlat@mail.umcs.pl

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dr Agnieszka Ziętek

agnieszka.zietek@mail.umcs.pl

 

 

 

 

 

Studia drugiego stopnia                                                                       II ROK

 

Kierunek

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

Adres e-mail

 

POLITOLOGIA

Dr Kamil Aksiuto

 

kamil.aksiuto@mail.umcs.pl

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba

liliana.wegrzyn-odzioba@mail.umcs.pl

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Dr hab. Magdalena Piechota, prof. UMCS

magdalena.piechota@mail.umcs.pl

PRODUKCJA MEDIALNA

 

Dr Kamil Fil

 

kamil.fil@mail.umcs.pl

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Dr Justyna Misiągiewicz

justyna.misiagiewicz@mail.umcs.pl

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia niestacjonarne

Dr Tomasz Bichta

tomasz.bichta@mail.umcs.pl

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Dr Justyna Wasil 

justyna.wasil@mail.umcs.pl

 INTERNATIONAL RELATIONS

Dr Bartosz Bojarczyk

bartosz.bojarczyk@mail.umcs.pl

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Mgr Elżbieta Szulc-Wałecka

elzbieta.szulc-walecka@mail.umcs.pl