Opiekunowie kierunków

Opiekunowie poszczególnych lat studiów stacjonarnych
w roku akademickim 2018/2019

Studia pierwszego stopnia

Kierunek

Imię i nazwisko opiekuna

e-mail

I rok

Politologia

Dr Marta Drabczuk

marta.drabczuk@poczta.umcs.lublin.pl

Stosunki Międzynarodowe

Dr Anna Moraczewska

anna.moraczewska@umcs.pl 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Dr Małgorzata Adamik-Szysiak

malgorzata.adamik-szysiak@poczta.umcs.lublin.pl

Produkcja Medialna

Dr Magdalena Pataj

magdalena.pataj@umcs.pl

Bezpieczeństwo Narodowe

Dr Monika Kowalska

monika.kowalska@poczta.umcs.lublin.pl

Społeczeństwo Informacyjne

Dr Marcin Sanakiewicz

marcin.sanakiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

 

II rok

Politologia

Dr Ewa Godlewska

ewa.godlewska@poczta.umcs.lublin.pl  

Stosunki międzynarodowe

Dr Liliana Węgrzyn -Odzioba

liliana.wegrzyn-odzioba@poczta.umcs.lublin.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dr Magdalena Piechota

magdalena.piechota@poczta.umcs.lublin.pl

Produkcja medialna

Dr Kamil Fil

kamil.fil@poczta.umcs.lublin.pl

Bezpieczeństwo narodowe

Dr Justyna Misiągiewicz

justyna.misiagiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

Społeczeństwo informacyjne

Dr Przemysław Wiatr

przemyslaw.wiatr@poczta.umcs.lublin.pl

III rok

Politologia

Dr Anna Szwed-Walczak

anna.szwed-walczak@umcs.pl

Stosunki międzynarodowe

Dr Konrad Pawłowski

konrad.pawlowski@umcs.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dr Anna Granat

agranat@umcs.pl

Bezpieczeństwo narodowe

Dr Justyna Kięczkowska

justyna.kieczkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Produkcja medialna

Dr Jakub Nowak

jakub.nowak@umcs.pl

Społeczeństwo informacyjne

Dr Dorota Litwin-Lewandowska

d.litwin-lewandowska@umcs.pl

 Studia drugiego stopnia

Kierunek

Imię i nazwisko opiekuna

e-mail

I rok

Politologia

Dr Kamil Aksiuto

kamaks@poczta.umcs.lublin.pl

Stosunki międzynarodowe

Dr Andrzej Dumała

adumala@poczta.umcs.lublin.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dr Wojciech Maguś

wojciech.magus@poczta.umcs.lublin.pl

Bezpieczeństwo narodowe

Dr Michał Wallner

michal.wallner@poczta.umcs.lublin.pl

International relations

Dr Bartosz Bojarczyk

 b.bojarczyk@poczta.umcs.lublin.pl

Produkcja medialna

Dr Elżbieta Pawlak-Hejno

 elzbieta.pawlak-hejno@poczta.umcs.lublin.pl

II rok

Politologia

Dr Marcin Wichmanowski

mwichman1@wp.pl

Stosunki międzynarodowe

Dr Damian Szacawa

damian.szacawa@poczta.umcs.lublin.pl 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dr Beata Romiszewska

beata.romiszewska@poczta.umcs.lublin.pl

Bezpieczeństwo narodowe

Dr Jakub Olchowski

jakub.olchowski@poczta.umcs.lublin.pl

International relations

Dr Julita Rybczyńska

julita.rybczynska@poczta.umcs.lublin.pl

Produkcja medialna

Dr Ewelina Podgajna

ewelina.podgajna@poczta.umcs.lublin.pl