Opiekunowie kierunków

Opiekunowie poszczególnych lat studiów stacjonarnych
w roku akademickim 2019/2020

Sprawozdanie opiekuna roku z zakresu wykonywanych zadań

Studia pierwszego stopnia

Kierunek

Imię i nazwisko opiekuna

e-mail do opiekuna roku/roku/starosty:

I rok

Politologia

Dr Dorota Litwin-Lewandowska

d.litwin-lewandowska@umcs.pl

politologia2019.1rok@gmail.com

Stosunki Międzynarodowe

Dr Kinga Smoleń

kinga.smolen@umcs.pl

stosunki.miedzynarodowe19@o2.pl

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Dr hab. Bogdan Borowik

bogdan.borowik@poczta.umcs.lublin.pl

mariagalinska00@gmail.com

Produkcja Medialna

Dr Justyna Maguś

justyna.magus@poczta.umcs.lublin.pl

 produkcjamedialnaumcs@gmail.com

Bezpieczeństwo Narodowe

Dr Grzegorz Gil

greg.gil@poczta.umcs.lublin.pl

STACJONARNE:

bezpieczenstwo.narodowe2019umcs@gmail.com

NIESTACJONARNE:

bezpieczenstwo.nstc.2019@onet.pl

Społeczeństwo Informacyjne

Dr Ewelina Kancik-Kołtun

ewelina.kancik-koltun@umcs.pl

spolinf19.22@gmail.com

International Relations

Dr Agnieszka Rybczyńska

julita.rybczynska@poczta.umcs.lublin.pl

international.relations.lublin@gmail.com

II rok

Politologia

Dr Marta Drabczuk

marta.drabczuk@poczta.umcs.pl

politologia00@wp.pl

Stosunki międzynarodowe

Dr Anna Moraczewska

anna.moraczewska@umcs.pl

Starosta: m.zyla@2lo.radom.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dr Małgorzata Adamik-Szysiak

malgorzata.adamik-szysiak@poczta.umcs.lublin.pl

dziennikarze.umcs@o2.pl

Produkcja medialna

Dr Ilona Dąbrowska

i.dabrowska@poczta.umcs.lublin.pl

produkcjamedialna2018@gmail.com

Bezpieczeństwo narodowe

Dr Monika Kowalska

monika.kowalska@poczta.umcs.lublin.pl

bezpieczenstwonarodowe21@wp.pl

Społeczeństwo informacyjne

Dr Marcin Sanakiewicz

marcin.sanakiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

siumcs2018@gmail.com

III rok

Politologia

Dr Ewa Godlewska

ewa.godlewska@poczta.umcs.lublin.pl

politologia2018@gmail.com

Stosunki międzynarodowe

Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba

liliana.wegrzyn-odzioba@poczta.umcs.lublin.pl

sm.umcs.2017@gmail.com

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dr Magdalena Piechota

magdalena.piechota@poczta.umcs.lublin.pl

dziennikarstwo.umcs2017@gmail.com

Bezpieczeństwo narodowe

Dr Justyna Misiągiewicz

justyna.misiagiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

bezpieczenstwonarodowe2017@onet.pl,

Produkcja medialna

Dr Kamil Fil

kamil.fil@poczta.umcs.lublin.pl

Społeczeństwo informacyjne

Dr Przemysław Wiatr

przemysław.wiatr@poczta.umcs.lublin.pl

spinf2017@gmail.com

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek

Imię i nazwisko opiekuna

e-mail do opiekuna roku/roku/starosty:

I rok

Politologia

Dr Łukasz Jędrzejski

lukasz.jedrzejski@gmail.com

politologia.umcs19@gmail.com

Stosunki międzynarodowe

Dr Katarzyna Mojska

katarzyna.mojska@poczta.umcs.lublin.pl

stosmii2019@gmail.com

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dr Beata Romiszewska

beata.romiszewska@poczta.umcs.lublin.pl

dziennikarze19.21@gmail.com

Bezpieczeństwo narodowe

Dr Justyna Kięczkowska

justyna.kieczkowska@poczta.umcs.lublin.pl

sofizaychuk@gmail.com

International relations

Dr Adrian Szumowski

adrianszumowski@o2.pl

umcs.international.relations@gmail.com

Produkcja medialna

Dr Karolina Burno-Kaliszuk

karolina.burno@poczta.umcs.lublin.pl

 produkcjamedialna19@gmail.com

Społeczeństwo informacyjne

Dr Justyna Wasil

justyna.wasil@poczta.umcs.lublin.pl

spol.info.umcs@gmail.com

Administracja publiczna

Dr Katarzyna Radzik-Maruszak

katarzyna.radzik@poczta.umcs.lublin.pl

adm.publiczna2019@gmail.com

II rok

Politologia

Dr Kamil Aksiuto

kamaks@poczta.umcs.lublin.pl

politologia18.umcs@gmail.com

Stosunki międzynarodowe

Dr Andrzej Dumała

adumala@poczta.umcs.lublin.pl

stm2018@o2.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dr Wojciech Maguś

wojciech.magus@poczta.umcs.lublin.pl

diks2015.umcs@gmail.com

Bezpieczeństwo narodowe

Dr Michał Wallner

michal.wallner@poczta.umcs.lublin.pl

Pani Karolina Kożuchowska, starosta:

montechristo11@gmail.com

International relations

Dr Bartosz Bojarczyk

b.bojarczyk@poczta.umcs.lublin.pl

internationalrelationsrock@gmail.com

Produkcja medialna

Dr Elżbieta Pawlak-Hejno

elzbieta.pawlak-hejno@poczta.umcs.lublin.pl

Pani Aleksandra Baran, starosta

aleksandraaa.baran@gmail.com