Opiekunowie kierunków

Opiekunowie poszczególnych lat studiów stacjonarnych
w roku akademickim 2019/2020

Sprawozdanie opiekuna roku z zakresu wykonywanych zadań

Studia pierwszego stopnia

Kierunek

Imię i nazwisko opiekuna

e-mail

I rok

Politologia

Dr Dorota Litwin-Lewandowska

d.litwin-lewandowska@umcs.pl

Stosunki Międzynarodowe

Dr Kinga Smoleń

kinga.smolen@umcs.pl

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Dr hab. Bogdan Borowik

bogdan.borowik@poczta.umcs.lublin.pl

Produkcja Medialna

Dr Justyna Maguś

justyna.magus@poczta.umcs.lublin.pl

Bezpieczeństwo Narodowe

Dr Grzegorz Gil

greg.gil@poczta.umcs.lublin.pl

Społeczeństwo Informacyjne

Dr Ewelina Kancik-Kołtun

ewelina.kancik-koltun@umcs.pl

International Relations

Dr Agnieszka Rybczyńska

julita.rybczynska@poczta.umcs.lublin.pl

II rok

Politologia

Dr Marta Drabczuk

marta.drabczuk@poczta.umcs.pl

Stosunki międzynarodowe

Dr Anna Moraczewska

anna.moraczewska@umcs.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dr Małgorzata Adamik-Szysiak

malgorzata.adamik-szysiak@poczta.umcs.lublin.pl

Produkcja medialna

Dr Magdalena Pataj

magdalena.pataj@umcs.pl

Bezpieczeństwo narodowe

Dr Monika Kowalska

monika.kowalska@poczta.umcs.lublin.pl

Społeczeństwo informacyjne

Dr Marcin Sanakiewicz

marcin.sanakiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

III rok

Politologia

Dr Ewa Godlewska

ewa.godlewska@poczta.umcs.lublin.pl

Stosunki międzynarodowe

Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba

liliana.wegrzyn-odzioba@poczta.umcs.lublin.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dr Magdalena Piechota

magdalena.piechota@poczta.umcs.lublin.pl

Bezpieczeństwo narodowe

Dr Justyna Misiągiewicz

justyna.misiagiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

Produkcja medialna

Dr Kamil Fil

kamil.fil@poczta.umcs.lublin.pl

Społeczeństwo informacyjne

Dr Przemysław Wiatr

przemysław.wiatr@poczta.umcs.lublin.pl

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek

Imię i nazwisko opiekuna

e-mail

I rok

Politologia

Dr Łukasz Jędrzejski

lukasz.jedrzejski@gmail.com

Stosunki międzynarodowe

Dr Katarzyna Mojska

katarzyna.mojska@poczta.umcs.lublin.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dr Beata Romiszewska

beata.romiszewska@poczta.umcs.lublin.pl

Bezpieczeństwo narodowe

Dr Justyna Kięczkowska

justyna.kieczkowska@poczta.umcs.lublin.pl

International relations

Dr Adrian Szumowski

adrianszumowski@o2.pl

Produkcja medialna

Dr Karolina Burno-Kaliszuk

karolina.burno@poczta.umcs.lublin.pl

Społeczeństwo informacyjne

Dr Justyna Wasil

justyna.wasil@poczta.umcs.lublin.pl

Administracja publiczna

Dr Katarzyna Radzik-Maruszak

katarzyna.radzik@poczta.umcs.lublin.pl

 II rok

Politologia

Dr Kamil Aksiuto

kamaks@poczta.umcs.lublin.pl

Stosunki międzynarodowe

Dr Andrzej Dumała

adumala@poczta.umcs.lublin.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dr Wojciech Maguś

wojciech.magus@poczta.umcs.lublin.pl

Bezpieczeństwo narodowe

Dr Michał Wallner

michal.wallner@poczta.umcs.lublin.pl

International relations

Dr Bartosz Bojarczyk

b.bojarczyk@poczta.umcs.lublin.pl

Produkcja medialna

Dr Elżbieta Pawlak-Hejno

elzbieta.pawlak-hejno@poczta.umcs.lublin.pl