Strategie WPiD

Przedstawiona poniżej Strategia rozwoju dotyczyła okresu organizacji Wydziału do 30 września 2019. Strategia aktualna jest w trakcie opracowywania.