Praktyki zawodowe

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2020/2021

 

POLITOLOGIA – DR MONIKA SIDOR

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – DR GRZEGORZ GIL

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNNA – DR HAB. ANNA GRANAT

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – DR JUSTYNA MISIĄGIEWICZ

PRODUKCJA MEDIALNA I STOPNIA – DR HAB. GRAŻYNA STACHYRA PROF. UMCS

PRODUKCJA MEDIALNA II STOPNIA – DR MAGDALENA PATAJ

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I STOPNIA – DR PRZEMYSŁAW WIATR

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE II STOPNIA - DR EWELINA KANCIK-KOŁTUN

ADMINISTRACJA PUBLICZNA II STOPNIA - DR HAB. MARIUSZ SIENKIEWICZ

Załączniki