Praktyki zawodowe

[Zakładka jest w trakcie tworzenia. Część załączników jest dostępna na drugiej stronie]

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2022/2023

Politologia – dr Monika Sidor


Stosunki międzynarodowe – dr Bartosz Bojarczyk


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – dr hab. Anna Granat


Bezpieczeństwo narodowe – dr hab. Justyna Misiągiewicz


International Relations II stopnia – dr Bartosz Bojarczyk


Produkcja medialna I stopnia – dr Agata Fijuth-Dudek


Produkcja medialna II stopnia – dr Ilona Dąbrowska


Społeczeństwo informacyjne I stopnia – dr Przemysław Wiatr


Społeczeństwo informacyjne II stopnia – dr Ewelina Kancik-Kołtun


Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia – dr hab. Mariusz Sienkiewicz, prof. UMCS


Administracja publiczna II stopnia – dr hab. Mariusz Sienkiewicz, prof. UMCS


Public Relations i zarządzanie informacją – dr Elżbieta Pawlak-Hejno

Załączniki ogólne

Oświadczenie studenta - POBIERZ


Zaświadczenie pracodawcy - POBIERZ


Skierowanie na praktyki - POBIERZ

Załączniki - Administracja i zarządzanie publiczne (I st.)

Regulamin praktyk - POBIERZ 


Zaświadczenie o odbyciu praktyki - POBIERZ 

Załączniki - Administracja publiczna (II st.)

Regulamin praktyk - POBIERZ 


Zaświadczenie o odbyciu praktyki - POBIERZ


Podanie o zwolnienie (Zaświadczenie o odbyciu praktyki) - POBIERZ


Planowane do osiągnięcia na praktykach efekty kształcenia - POBIERZ

Załączniki - Bezpieczeństwo narodowe

Regulamin praktyk - POBIERZ 


Zaświadczenie o odbyciu praktyki (I st.) - POBIERZ


Zaświadczenie o odbyciu praktyki (II st.) - POBIERZ


Podanie o zwolnienie (Zaświadczenie o odbyciu praktyki) (I st.) - POBIERZ


Podanie o zwolnienie (Zaświadczenie o odbyciu praktyki) (II st.) - POBIERZ

Załączniki - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I st.)

Regulamin praktyk - POBIERZ 


Zaświadczenie o odbyciu praktyki - POBIERZ


Podanie o zwolnienie (Zaświadczenie o odbyciu praktyki) - POBIERZ

Załączniki - Politologia

Regulamin praktyk - POBIERZ 


Zaświadczenie o odbyciu praktyki (I st.) - POBIERZ


Zaświadczenie o odbyciu praktyki (II st.) - POBIERZ


Podanie o zwolnienie (Zaświadczenie o odbyciu praktyki) (I st.) - POBIERZ


Podanie o zwolnienie (Zaświadczenie o odbyciu praktyki) (II st.) - POBIERZ

Załączniki - Produkcja medialna

Regulamin praktyk - POBIERZ 


Zaświadczenie o odbytej praktyce (I st.) - POBIERZ


Zaświadczenie o odbytej praktyce (II st.) - POBIERZ


Podanie o zwolnienie (Zaświadczenie o odbyciu praktyki) (I st.) - POBIERZ


Podanie o zwolnienie (Zaświadczenie o odbyciu praktyki) (II st.) - POBIERZ


Planowane do osiągnięcia na praktykach efekty kształcenia (I st.) - POBIERZ


Planowane do osiągnięcia na praktykach efekty kształcenia (II st.) - POBIERZ

Załączniki - Public Relations i zarządzenie informacją (I st.)

Regulamin praktyk - POBIERZ


Zaświadczenie o odbytej praktyce - POBIERZ


Podanie o zwolnienie (Zaświadczenie o odbyciu praktyki) - POBIERZ

Załączniki - Społeczeństwo informacyjne

Regulamin praktyk - POBIERZ 


Zaświadczenie o odbyciu praktyki (I st.) - POBIERZ


Zaświadczenie o odbyciu praktyki (II st.) - POBIERZ


Podanie o zwolnienie (Zaświadczenie o odbyciu praktyki) (I st.) - POBIERZ


Podanie o zwolnienie (Zaświadczenie o odbyciu praktyki) (II st.) - POBIERZ

Załączniki - Stosunki międzynarodowe

Regulamin praktyk - POBIERZ


Zaświadczenie o odbyciu praktyki (I st.) - POBIERZ


Zaświadczenie o odbyciu praktyki (II st.) - POBIERZ


Podanie o zwolnienie (Zaświadczenie o odbyciu praktyki) (I st.) - POBIERZ


Podanie o zwolnienie (Zaświadczenie o odbyciu praktyki) (II st.) - POBIERZ

Załączniki