Praktyki zawodowe

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2022/2023


POLITOLOGIA – DR MONIKA SIDOR

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – DR BARTOSZ BOJARCZYK

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNNA – DR HAB. ANNA GRANAT

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – DR HAB. JUSTYNA MISIĄGIEWICZ

INTERNATIONAL RELATIONS II STOPNIA - DR BARTOSZ BOJARCZYK

PRODUKCJA MEDIALNA I STOPNIA – DR AGATA FIJUTH-DUDEK

PRODUKCJA MEDIALNA II STOPNIA – DR MAGDALENA PATAJ

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I STOPNIA – DR PRZEMYSŁAW WIATR

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE II STOPNIA - DR EWELINA KANCIK-KOŁTUN

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE I STOPNIA - DR HAB. MARIUSZ SIENKIEWICZ, PROF. UMCS

ADMINISTRACJA PUBLICZNA II STOPNIA - DR HAB. MARIUSZ SIENKIEWICZ, PROF. UMCS

PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ - DR ELŻBIETA PAWLAK-HEJNO

Załączniki