Praktyki zawodowe

 

Oznaczenia zastosowane w załącznikach:

  • BN - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  • DiKS - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
  • PM - kierunek Produkcja medialna 
  • POL - kierunek Politologia  
  • SM - kierunek Stosunki międzynarodowe 
  • SI - kierunek Społeczeństwo informacyjne

 

Załączniki