Praktyki zawodowe

Opiekunowie praktyk rok akademicki 2019/2020

POLITOLOGIA – DR MONIKA SIDOR
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – DR GRZEGORZ GIL
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNNA – DR HAB. ANNA GRANAT
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – DR JUSTYNA MISIĄGIEWICZ
PRODUKCJA MEDIALNA I STOPNIA – DR HAB. GRAŻYNA STACHYRA PROF. UMCS
PRODUKCJA MEDIALNA II STOPNIA – DR ILONA DĄBROWSKA
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – DR PRZEMYSŁAW WIATR
ADMINISTRACJA PUBLICZNA II STOPNIA - DR MARIUSZ SIENKIEWICZ

Skierowanie na praktyki: dokument wypełnia Student wpisując dane i pola wymagające uzupełnienia, a następnie składa wydrukowany dokument do dziekanatu w celu podpisania przez prodziekana ds. studenckich.

Oznaczenia zastosowane w załącznikach:

  • BN - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  • DiKS - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
  • PM - kierunek Produkcja medialna 
  • POL - kierunek Politologia  
  • SM - kierunek Stosunki międzynarodowe 
  • SI - kierunek Społeczeństwo informacyjne
  • AP - kierunek Administracja publiczna

Załączniki