Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Eleonora Kirwiel

dr Eleonora Kirwiel
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD MYŚLI POLITYCZNEJ
Telefon
81 5376002
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
Rok akademicki 2017/2018,

Wydział Politologii pok.02


Terminy dyżurów w czasie sesji letniej w roku akademickim 2017/2018


28.06 (czwartek) godz. 10.00-13.00


02.07 (poniedziałek) godz. 08.00 - 09.30


10.07 (wtorek) godz. 09.00 - 10.30


 


 


  

Adres

Plac Litewski 3
20 -080 Lublin

O sobie

Absolwentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Politologii UMCS.
Zainteresowania badawcze: pogranicza w Europie, system polityczny Federacji Rosyjskiej, status partii politycznej Jedinaja Rossija (ros. Единая Россия), kultura polityczna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, stosunki polsko-rosyjskie.  


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje naukowe


Monografie naukowe:

E. Kirwiel, Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939: oblicze polityczne, Lublin 2011, ss. 220.

Opracowania zbiorowe pod redakcją naukową:
- Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2011, ss. 320.
- Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku. Opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamięć historyczna, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2012, ss. 360.
- PRL: Polska w drugiej połowie XX wieku, red. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, M. Wichmanowski, Lublin 2013, ss. 300.
Sen o potędze. Bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, red. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2014, ss. 734. 
Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, red. E. Maj, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2015, ss. 636.
 
Redakcja czasopism:
1) „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” 2015, nr 1(1), Российско-украинский конфликт, red. W. Baluk, E. Kirwiel, Wydawnictwo UMCS, ss. 191.
2) „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” 2015, nr 1(2), red. W. Baluk, E. Kirwiel, Wydawnictwo UMCS, ss. 273.

3) „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” 2017, Vol. 3, nr 1, red. E. Kirwiel, J. Garbiński, Wydawnictwo UMCS, ss. 297.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2017/2018:
 
Najnowsza historia Polski CA
Najnowsza historia Polski WY
Bezpieczeństwo państwa w polskiej myśli politycznej CA