”CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe”

ISSN 1644-3179

Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

e-mail: 
consensus@mail.umcs.pl 


Rada programowa

 Dr Oleh Brovko (Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. S. Kuznetsa, Ukraina)
Prof. dr hab. Henryk Chałupczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Dr Jaroslav Dvorak (Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa)
Prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 Dr Aparajita Gangopadhyay (Uniwerystet Goa, Indie)
Dr David Jervis (Stany Zjednoczone)
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. dr Jens Weiss (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Harzu, Niemcy)
Dr hab., prof. UMCS Wojciech Ziętara (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)


Redakcja

 Dr Monika Sidor - redaktor naczelna
Lic. Kamil Syta - zastępca redaktora naczelnego
Lic. Arkadiusz Plewik
Lic. Olgierd Dobrowolski
Mgr Patrycja Winiarczyk


Stali recenzenci tematyczni

Dr Justyna Maguś
Dr Adrian Szumowski
Dr Michał Wallner