”CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe”

ISSN 1644-3179

Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

e-mail: 
consensus@mail.umcs.pl 


Opiekun naukowy: dr Monika Sidor

Rada programowa

Prof. Nick Baron (University of Nottingam),
Dr Wolfgang Bruegel (Albert-Ludwigs-Universitaet Freeiburg),
Prof. dr hab. Henryk Chałupczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
Prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
Dr Kateryna Ivaschenko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy),
Dr Aparajita Jervis (Goa University),
Prof. David Jervis (Millikin University),
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski),
Prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
Dr hab., prof. UMCS Wojciech Ziętara (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)


Redaktorzy tematyczni:

dr Justyna Maguś - dziennikarstwo, produkcja medialna,
dr Monika Sidor - politologia, administracja publiczna,
dr Adrian Szumowski - stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo zewnętrzne,
dr Michał Wallner - społeczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne


Zespół redakcyjny:

lic. Kamil Syta – redaktor naczelny,
lic. Olgierd Dobrowolski,
lic. Arkadiusz Plewik,
mgr Patrycja Winiarczyk