”CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe”

ISSN 1644-3179
Wydział Politologii

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. Litewski 3,
20-080 Lublin

e-mail:
consensus@poczta.umcs.lublin.pl


Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Henryk Chałupczak

Rada naukowa

Prof. dr hab. Henryk Chałupczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. zw. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Nick Baron (University of Nottingam)
Dr Kateryna Ivashchenko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)
Prof. David Jervis (Millikin University)
Dr Aparajita Gangopadhyay (Goa University)
Dr Wolfgang Bruegel, (Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg)


Redaktorzy tematyczni

dr Damian Szacawa- politologia
mgr Marcin Sanakiewicz - dziennikarstwo


Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna– mgr Katarzyna Wierak
Sekretarz redakcji – mgr Bartosz Pietrzyk
Redaktor językowy – mgr Mateusz Kasiak