”CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe”

ISSN 1644-3179
Wydział Politologii

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

e-mail: 
consensus@mail.umcs.pl 


Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Henryk Chałupczak

Rada naukowa

Prof. dr hab. Henryk Chałupczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. zw. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Nick Baron (University of Nottingam)
Dr Kateryna Ivashchenko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)
Prof. David Jervis (Millikin University)
Dr Aparajita Gangopadhyay (Goa University)
Dr Wolfgang Bruegel, (Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg)

Redaktorzy tematyczni:

dr Monika Sidor - politologia, administracja publiczna, społeczeństwo informacyjne
dr Damian Szacawa- stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo
dr Justyna Maguś - dziennikarstwo, produkcja medialna

 

Zespół redakcyjny:

Redaktor naczelny – Kamil Syta