Kolegium Dziekańskie

Kolegium Dziekańskie

Podstawą prawną funkcjonowania Kolegium Dziekańskiego jest par. 46 pkt. 5 Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 29 maja 2019 roku.

Kolegium Dziekańskie jest organem opiniodawczo-doradczym Dziekana wspierającym realizację jego obowiązków dydaktycznych.

Zgodnie z par. 46 pkt. 5-7 Statutu UMCS w skład Kolegium Dziekańskiego wchodzą:

Dziekan jako przewodniczący Kolegium Dziekańskiego, Prodziekan do spraw studenckich, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studentów, Przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów. Dodatkowo z pracach Kolegium Dziekańskiego z głosem doradczym uczestniczy Przedstawiciel związków zawodowych działających na UMCS. Ponadto w wybranych posiedzeniach Kolegium Dziekańskiego mogą uczestniczyć zaproszeni Goście.

Regulamin Kolegium Dziekańskiego

Skład Kolegium Dziekańskiego (od września 2019 roku)

  1. Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS, Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa
  2. Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, Prodziekan ds. studenckich
  3. Prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
  4. Prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
  5. Mgr Leszek Sadurski, przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów
  6. Lic. Agnieszka Weinberger-Zarzycka, przedstawiciel Związku Zawodowego Solidarność`80
  7. Nikola Wójcik, przedstawicielka Rady Wydziałowej Samorządu Studentów

Uchwały Kolegium Dziekańskiego

Uchwała z dnia 17.01.2023 - w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2023/24  

Uchwała z dnia 17.01.2023 - w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie konkursów na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa

Uchwała z dnia 14.06.2022 - w sprawie zatwierdzenia zmian programowych na kierunku Politologia I i II st.

Uchwała z dnia 14.06.2022 - w sprawie zaopiniowania pytań egzaminacyjnych na kierunku BN I i II st.

Uchwała z dnia 14.06.2022 - w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I i II stopnia

Uchwała z dnia 14.06.2022 - w sprawie wyników podobieństwa uzyskanych w raporcie z badania antyplagiatowego

Uchwała z dnia 17.05.2022 - w sprawie zaopiniowania likwidacji studiów podylomowych na kierunku Public Relations and Media Marketing

Uchwała z dnia 17.05.2022 - w sprawie pytań na egzamin dyplomowych

Uchwała z dnia 17.05.2022 - w sprawie tematów prac dyplomowych

Uchwała z dnia 26.04.2022 - w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych

Uchwała z dnia 26.04.2022 - w sprawie włączenia modułu języka obcego specjalistycznego

Uchwała z dnia 15.02.2022 - zmiany w procedurze dyplomowania

Uchwała z dnia 15.02.2022 - zmiany na kierunku PM

Uchwała z dnia 15.02.2022 -limity

Uchwała Arkusz hospitacji

Uchwała  z dnia 15.02.2022 - tematy prac dyplomowych

Uchwała rekrutacyjna z dnia 15.02.2022

Uchwała z dnia 15.02.2022 -  Regulamin praktyk na kierunku PR i zarz.inf.

Uchwała z dnia 26 stycznia 2022 r.

Uchwała z dnia 19 stycznia 2022 r.

Załącznik do Uchwały z dnia 19 stycznia 2022 r.

Uchwała z dnia 21 grudnia 2021 r. - Regulamin WZJK 

Uchwała z dnia 21 grudnia 2021 r.-Regulamin hospitacji zajęć 

Uchwała z dnia 21 grudnia 2021 r.- Regulamin Kolegium Dziekańskiego 

Uchwała z 19 października 2021 - dotycząca tematów prac dyplomowych

Uchwała z 19 października 2021 - dotycząca regulaminu praktyk na kierunku Produkcja Medialna

Uchwała z 15 czerwca 2021 - dotycząca raportów antyplagiatowych

Uchwała z 15 czerwca 2021 - dotycząca zmian zasad dyplomowania

Uchwała z 18 maja 2021 - dotycząca składania prac dyplomowych

Uchwała z 18 maja 2021 - dotycząca zatwierdzenia zmian programowych na kierunku Politologia I i II stopnia

Uchwała z 14 kwietnia 2021 - dotycząca zaopiniowania wniosku o utworzenie nowego kierunku Administracja

Posiedzenia Kolegium Dziekańskiego

(w załącznikach)