Terminy egzaminów

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DIKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SWE - Studia wschodnioeuropejskie
BN - Bezpieczeństwo narodowe
IR - International Relations
SI - Społeczeństwo informacyjne
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja zimowa 2018-2019 

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala
Dr hab. I. Topolski 12.02.2019  BN, 3 roku, ST  Międzynarodowe stosunki militarne  9.00  108 
Dr hab. I. Topolski 11.02.2019 SM, 3 rok, Ist Międzynarodowe stosunki militarne  - 108
Dr hab. I. Topolski 11.02.2019 BN 1 rok, IIst Zagrożenia wojskowe bezpieczeństwa - 108
Prof. dr hab. M. Pietraś
5-6.02.2019 SM II r. I st. Organizacje międzynarodowe 10.30 120
Prof. dr hab. M. Pietraś 7.02.2019 SM, I rok, II st. Bezpieczeństwo międzynarodowe 9.00 120
Prof. dr hab. M. Pietraś 5.02.2019 BN, I rok, I st. Podstawy stosunków międzynarodowych 8.00 111
Prof. dr hab. M. Pietraś 6.02.2019 BN I rok, II st. Teoria i metodologia wiedzy o bezpieczeństwie 8.00 111
Dr K. Czernichowski 5.02.2019 SM I rok, I st., DiKS III rok, I st. Ekonomia 11.00 111
prof. E. Maj 05.02.2019 I rok POL 2 st Komunikowanie polityczne 8.00 110
prof. E. Maj 05.02.2019 II rok DiKS 1 st. Komunikowanie polityczne 8.15 110
prof. E. Maj 12.02.2019 I rok POL 2 st. Komunikowanie polityczne 8.00 111
prof. E. Maj 12.02.2019 II rok DiKS 1 st. Komunikowanie polityczne - egzamin poprawkowy 8.15 111
prof. E. Maj 12.02.2019 I rok BN 1st. Najnowsza historia Polski 9.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 6.02.2019 II rok, POL, Ist Religie i związki wyznaniowe 10.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 6.02.2019 I rok, SM, Ist Religie i związki wyznaniowe 10.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 6.02.2019 III rok, DZIKS, Ist Współczesna myśl polityczna 10.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 27.02.2019 wszystkie kierunki egzamin poprawkowy 14.20 sala podana będzie w późniejszym terminie
prof. M. Marczewska-Rytko 9.02.2019 Irok Ist BN NST  Religie i związki wyznaniowe 10.00 111
dr hab. W. Ziętara 06.02.2019 I rok, Ist, POL Historia doktryn politycznych i prawnych 8.30 102
prof. B. Dziemidok-
Olszewska
08.02.2019 BN II rok, I st. Konstytucyjno-prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego 11.00 108
 prof. A. Wójcik 05.02.2019  POL I st. II rok Polska myśl polityczna  9.30  07
prof. A. Wójcik 12.02.0219 POL I st. II rok Polska myśl polityczna (egzamin poprawkowy) 9.30 07