Terminy egzaminów

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DIKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SWE - Studia wschodnioeuropejskie
BN - Bezpieczeństwo narodowe
IR - International Relations
SI - Społeczeństwo informacyjne
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja letnia 2019-2020 

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala
prof. M. Pietraś 22.06.2020     8.30 111
prof. M. Marczewska-Rytko  07.07.2020 SM I st. II rok Religie i związki wyznaniowe 8.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko  07.07.2020 POL II st. I rok Ruchy społeczne i polityczne 8.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko  08.07.2020 POL II st. I rok Teoria demokracji 8.00 111