Terminy egzaminów

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DIKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SWE - Studia wschodnioeuropejskie
BN - Bezpieczeństwo narodowe
IR - International Relations
SI - Społeczeństwo informacyjne
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

Sesja letnia 2017-2018

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala
prof. M. Pietraś 23.06.2018 I rok SM i Politologia Podstawy SM 8.30-11.00 111
prof. M. Pietraś 23.06.2018 I rok BN Teoria bezpieczeństwa 11.00 120
prof. M. Pietraś 24.06.2018 I rok BN Teoria bezpieczeństwa 9.00 120
prof. E. Maj 28.06.2018 DZIKS, I rok, IIst Publicystyka polityczna 8.00-10.00 110
prof. E. Maj 28.06.2018 POL, I rok, Ist Najnowsza historia Polski 10.00-11.30 110
prof. E. Maj 5.07.2018  egz. poprawkowy   8-10 110
prof. M. Marczewska-Rytko 2.07.2018

SM II rok, Ist

POL I rok, IIst

Religie i związki wyznaniowe

Teoria demokracji

8-9 111
prof. M. Marczewska-Rytko 3.07.2018

POL I rok, IIst

Ruchy społeczne i polityczne

8-9  111 
prof. K. Krzywicka 27.06.2018

SM I rok, II st

Stosunki międzynarodowe w Ameryce
Południowej i Północnej

10-12 114
prof. Cz. Maj 27.06.2018

SM 2 rok Ist

Międzynarodowe stosunki kulturalne

9-10 110
prof. Cz. Maj 28.06.2018

SM 1 rok, Ist

Historia dyplomacji i stosunków międzynarodowych

9-10 111
dr Kancik-Kołtun E. 25.06.2018

BN, I r. I st.

Psychologia 10.00-11.10 111
dr Kancik-Kołtun E. 26.06.2018

DiKS I rok, I st.

Komunikacja interpersonalna

10.11-11.10 111
prof. K. Krzywicka 27.06.2018

BN, II rok, Ist

Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa

15-16.30 114
dr B. Bojarczyk 20.06.2018

BN, Irok, Ist, ST

Zagrożenia bezpieczeństwa

17.30 111
prof. A. Wójcik 25.06.2018

DiKS, I rok I st.

Historia Polski

10.00 108
prof. A. Wójcik 09.07.2018 DiKS, I rok I st. Historia Polski 10.00 108
prof. B. Dziemidok-Olszewska 13. 07.2018 SM, I rok, I st. Współczesne systemy polityczne i partyjne 11.00 108
dr W. Rewera 29.06.2018 BN II rok, I st. Polityka migracyjna i azylowa 17.30 203
prof. W. Mich 4.07.2018 DiKS I rok, I st. Historia Komunikowania Społecznego 10.00 111
dr K. Czernichowski 2.07.2018

SI - I termin
DiKS - egz. warunkowy I

Ekonomia 8.00 Aula B, Wydział Prawa i Administracji
dr K. Czernichowski 24.09.2018 SI - II termin
DiKS - egz. warunkowy II
Ekonomia 8.00 Aula II, Wydział Ekonomiczny
prof. M. Marczewska-Rytko 4.09.2018   Wszystkie przedmioty 8.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 11.09.2018   Wszystkie przedmioty 9.00 111
prof. A. Wójcik 18.09.2018 DZIKS 1 rok, Ist Historia Polski
(egz. poprawkowy)
8.30 06
prof. K. Trembicka 25.09.2018 BN, 1 rok, Ist Historia instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego 10.00 010A

  

Sesja zimowa 2018-2019 

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala