Terminy egzaminów

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DiKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
BN - Bezpieczeństwo narodowe
IR - International Relations
SI - Społeczeństwo informacyjne
PRiZI - Public Relations i zarządzanie informacją
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja letnia 2022-2023

Prowadzący egzamin Termin Kierunek / stopień / rok
Przedmiot Godz. Sala
dr hab. K. Krzywicka, prof. UMCS 29.06.2023  BN, ST, Ist, 2 rok  Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa 9:00  A.5.61 
Dr hab. I. Topolski, prof. UMCS  3.12.2023  BN, NST, Ist, 3 rok  Międzynarodowe stosunki militarne  19.20  A.2.22