Terminy egzaminów

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DIKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SWE - Studia wschodnioeuropejskie
BN - Bezpieczeństwo narodowe
IR - International Relations
SI - Społeczeństwo informacyjne
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja zimowa 2019-2020 

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala
prof. M. Pietraś 5.02.2020 POL Ist. I rok
SM I st. I rok
Podstawy stosunków międzynarododwych 8.30 111
prof. M. Pietraś
5.02.2020 BN II st. I rok Teoria i metodolgia bezpieczeństwa 11.00 111
prof. M. Pietraś 5.02.2020 SM II st. I rok Bezpieczeństwo międzynarodowe 13.00 120
prof. M. Pietraś 6.02.2020 SM I st. II rok Organizacje międzynarodowe 8.30 120
prof. M. Marczewska-Rytko 5.02.2020 wszystkie kierunki
(I, II, III stopień)
dzienne
wszystkie przedmioty 17.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 8.02.2020 wszystkie kierunki
(I, II stopień)
zaoczne
wszystkie przedmioty 8.00 111
dr hab. I. Topolski 06.02.2020  BN 1 rok, IIst  Zagrożenia wojskowe bezpieczeństwa  9.30  113 
dr hab. M. Wichmanowski  12.02.2020 SM Irok, Ist, ST   Historia najnowsza Polski  9.30  111 
dr hab. I. Topolski  08.02.2020  BN 1 rok, IIst, NST  Zagrożenia wojskowe bezp.  10.30  206 
dr hab. I. Topolski 08.02.2020 BN 3 rok, Ist, NST Międzynarod. stos. militarne 9.30 206
dr hab. I. Topolski 17.02.2020 SM, 3 rok, ST Międzynarod. stos. militarne 9.30 113
prof. H. Dumała  5.02.2020  POL, 3 rok  Międzynarodowe stos. polit. i gosp.  9.00  112 
prof. H. Dumała 12.02.2020 SM, 2 rok, Ist Międzynarodowe stos. gosp. 11.00 110
dr hab. E. Podgajna  06.02.2020  BN, 1 rok, Ist, ST  Najnowsza historia Polski  8.30  111 
prof. I. Hofman  10.02.2020  DZIKS, 1 rok, IIst  Kultura współczesna  od 9.00 105 
prof. W. Mich  10.02.2020  PM, 2 rok, IIst  Historia komunikacji społecznej  13.00  111