Terminy egzaminów

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DiKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
BN - Bezpieczeństwo narodowe
IR - International Relations
SI - Społeczeństwo informacyjne
PRiZI - Public Relations i zarządzanie informacją
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja zimowa 2022-2023

Prowadzący egzamin Termin Kierunek / stopień / rok
Przedmiot Godz. Sala
prof. dr hab. Ewa Maj 09.02.2023 DiKS I st. 2 rok Komunikowanie polityczne 8:00 A.1.16
prof. dr hab. Ewa Maj 09.02.2023 PRiZI I st. 2 rok Najnowsza historia Polski 9:00 A.1.16
prof. dr hab. Ewa Maj 16.02.2023 DiKS I st. 2 rok Egzamin poprawkowy - Komunikowanie polityczne 08:00 A.1.16
prof. dr hab. Ewa Maj 16.02.2023 PRiZI I st. 2 rok Egzamin poprawkowy - Najnowsza historia Polski 08:30 A.1.16
prof. dr hab. Marek Pietraś  06.02.2023 BN, II st. 1 rok Teoria i metodologia wiedzy o bezpieczeństwie  08:30-09:40 A.1.16
prof. dr hab. Marek Pietraś  06.02.2023 SM I st, 1 rok  Podstawy stosunków międzynarodowych 09:45-10:55 A.1.16
prof. dr hab. Marek Pietraś 06.02.2023 SM II st, 1 rok Bezpieczeństwo międzynarodowe 11:00-12:10 A.1.16
prof. dr hab. Marek Pietraś 06.02.2023 SM I st, 2 rok Organizacje międzynarodowe 12:15-13:25 A.1.16