Terminy egzaminów

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DIKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SWE - Studia wschodnioeuropejskie
BN - Bezpieczeństwo narodowe
IR - International Relations
SI - Społeczeństwo informacyjne
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja zimowa 2019-2020 

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala
prof. M. Pietraś 5.02.2020 POL Ist. I rok
SM I st. I rok
Podstawy stosunków międzynarododwych 8.30 111
prof. M. Pietraś
5.02.2020 BN II st. I rok Teoria i metodolgia bezpieczeństwa 11.00 111
prof. M. Pietraś 5.02.2020 SM II st. I rok Bezpieczeństwo międzynarodowe 13.00 120
prof. M. Pietraś 6.02.2020 SM I st. II rok Organizacje międzynarodowe 8.30 120
prof. M. Marczewska-Rytko 5.02.2020 wszystkie kierunki
(I, II, III stopień)
wszystkie przedmioty 17.00 111
dr hab. I. Topolski 06.02.2020  BN 1 rok, IIst  Zagrożenia wojskowe bezpieczeństwa  9.30  113