Terminy egzaminów

 

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DIKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
BN - Bezpieczeństwo narodowe
IR - International Relations
SI - Społeczeństwo informacyjne
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja letnia 2019-2020 

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala
prof. M. Pietraś 22.06.2020     8.30 111
prof. M. Marczewska-Rytko  07.07.2020 SM I st. II rok Religie i związki wyznaniowe (tura I)
9.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko  07.07.2020 SM I st. II rok
POL II st. I rok
Religie i związki wyznaniowe (tura II)
Ruchy społeczne i polityczne
10.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko  08.07.2020 POL II st. I rok Teoria demokracji + egzaminy warunkowe 9.00 111
prof. K. Krzywicka 24.06.2020 BN I st. II rok Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa 8.00 MS Teams
dr S. Weremiuk
25.06.2020 BN III rok, specj. ZBM
Międzynarodowa współpraca policji  8.00 111
dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS 4.06.2020  BN, ST, III rok  Międzynarodowa kontrola obrotu gospodarczego  9.45-10.30  Wirtualny Kampus 
dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS  18.06.2020  SM, ST, II rok, II stopień, spec. DE  Dyplomacja ekonomiczna Polski  11.15-14.20  110
dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS 22.06.2020 BN, ST, II rok, I stopień Międzynarodowe stosunki gospodarcze 9.00-10.00 spec. ZBM

10.00-11.00
spec. ZBW
Wirtualny Kampus
dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS 27.06.2020 BN, NST, II rok, I stopień Międzynarodowe stosunki gospodarcze 9.00-10.00 Wirtualny Kampus
prof. M. Marczewska-Rytko   01.09.2020  wszystkie kierunki    10.00  111