Terminy egzaminów

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DIKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SWE - Studia wschodnioeuropejskie
BN - Bezpieczeństwo narodowe
IR - International Relations
SI - Społeczeństwo informacyjne
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja letnia 2018-2019 

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala
prof. M. Marczewska-Rytko 9.07.2019 SM 2 rok, Ist
POL 1 rok, IIst
Religie i związki wyznaniowe
Ruchy społeczne i polityczne
Teoria demokracji
10.00 111
 prof. M. Pietraś
24.06.2019 SM I r. I st., POL I r. I st.  Podstawy stosunków międzynarodowych  8.30  111
prof. M. Pietraś 24.06.2019 BN Ir. I st. Teoria bezpieczeństwa  11.00 111
prof. Cz. Maj  26.06.2019  SM, II rok, Ist  Międzynarodowe stosunki kulturalne  9.00  111 
prof. Cz. Maj   27.06.2019  SM, I rok, Ist  Historia dyplomacji i stos. międzynarodowych  9.00  111 
dr hab. H. Dumała, prof. UMCS 26.06.2019  BN, 2 rok, Ist  Międzynarodowe stosunki gospodarcze  10.00
11.00 
110 
dr hab. H. Dumała, prof. UMCS 08.06.2019  BN, 2 rok, Ist, NST Międzynarodowe stosunki gospodarcze  10.00 07
dr hab. H. Dumała, prof. UMCS 18.06.2019 BN, 3 rok, ST (specj. Międzynarod. zarządz. bezp.) Międzynarodowa kontrola obrotu gosp. 9.35 108
Dr hab. K. Krzywicka, prof. nadzw. UMCS  18.06.2019  BN 2 rok, I st.  Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa  14.30  113 
 prof. A. Wójcik  28.06.2019  DiKS I rok, I st.  Historia polityczna Polski  13.00  108
prof. A. Wójcik 8.07.2019 DiKs I rok, I. st. Historia polityczna Polski - egzamin poprawkowy 11.00 108
prof. M. Marczewska-Rytko 03.09.2019 Wszystkie kierunki Egzaminy poprawkowe 11.00 109
prof. M. Pietraś 16.09.2019 I. rok BN

Egzamin poprawkowy - Teoria bezpieczeństwa

9.30 114
Prof. M. Pietraś 16.09.2019 I rok SM i  I rok POL

Egzamin poprawkowy - Podstawy stosunków międzynarodowych

9.30 114