Terminy egzaminów

 

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DIKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
BN - Bezpieczeństwo narodowe
IR - International Relations
SI - Społeczeństwo informacyjne
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja zimowa 2020-2021 

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala
prof. M. Pietraś 04.02.2021     8.00 A.1.08+A.1.09
prof. M. Marczewska-Rytko  05.02.2021 DZIKS I st. III rok

Współczesna  myśl polityczna

15.00 egzamin ustny - online
prof. M. Marczewska-Rytko  05.02.2021 BN Ist, I rok ST
POL Ist, II rok
Religie i związki wyznaniowe 12.00 egzamin ustny - online
prof. M. Marczewska-Rytko   06.02.2021  BN Ist, I rok NST  Religie i związki wyznaniowe  12.00  egzamin ustny - online
prof. M. Marczewska-Rytko     wszystkie Egzaminy warunkowe zdawane są online podczas konsultacji (kod i termin konsultacji)   online
prof. K. Stępnik  17.02.2021  DZIKS IIIr.  Współczesna publicystyka polityczna    zdalnie 
prof. K. Stępnik 26.02.2021 DZIKS IIIr. Współczesna publicystyka polityczna (poprawkowy)    zdalnie
prof. M. Marczewska-Rytko  26.02.2021  Politologia  Religie i związki wyznaniowe (egzamin poprawkowy + warunkowy) 17.00  egzamin ustny w trybie online (kod dostępu tak jak do zajęć)
prof. M. Marczewska-Rytko  27.02.2021 Bezpieczeństwo Narodowe
(stacjonarne)
Religie i związki wyznaniowe (egzamin poprawkowy + warunkowy)
9.00 egzamin ustny w trybie online (kod dostępu tak jak do zajęć)
prof. M. Marczewska-Rytko  26.02.2021  Dziennikarstwo Współczesna myśl polityczna (egzamin poprawkowy + warunkowy) 15.00 egzamin ustny w trybie online (kod dostępu tak jak do zajęć)
prof. M. Marczewska-Rytko  28.02.2021  Bezpieczeństwo Narodowe
(niestacjonarne)
Religie i związki wyznaniowe (egzamin poprawkowy + warunkowy) 17.00 egzamin ustny w trybie online (kod dostępu tak jak do zajęć)