Władze Dziekańskie

 

Dziekan
Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS

tel. (81) 537 60 34, pokój A.4.32
e-mail: wojciech.zietara@poczta.umcs.lublin.pl
  Asystent Dziekana

mgr inż. Maria Czajka

tel. (81) 537 60 21, pokój A.4.33
e-mail: maria.czajka@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS

pokój A.4.22
e-mail: malgorzata.adamik-szysiak@poczta.umcs.lublin.pl