Władze Dziekańskie

DZIEKAN
Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS

pokój A.4.32
e-mail: wojciech.zietara@mail.umcs.pl


Asystent Dziekana

mgr inż. Maria Czajka

tel. (81) 537 60 21, pokój A.4.33
e-mail: maria.czajka@mail.umcs.pl

 

Prodziekan ds. studenckich
Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS

pokój A.4.22
e-mail: malgorzata.adamik-szysiak@mail.umcs.pl