Władze Dziekańskie

 

Dziekan

Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS

tel. (81) 537 60 34, pokój 029
e-mail: wojciech.zietara@poczta.umcs.lublin.pl
 

Prodziekan ds. Studenckich

Dr hab.  Małgorzata Adamik-Szysiak

tel. (81) 537 60 34, pokój 029
e-mail: malgorzata.adamik-szysiak@poczta.umcs.lublin.pl