Innovative Teaching Methods

----------------------------------------------------------------------------------------------------
W ramach upowszechniania doświadczeń zdobytych m.in. w trakcie realizacji projektów FSS Noway Grants i Erasmus + dotyczących innowacyjnych metod kształcenia także w języku angielskim, dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS była gościem specjalnym VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyber+Media http://www.cyber-media.pl/. W trakcie konferencji wygłosiła referat Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym na przykładzie Estonii, Łotwy i Islandii: https://youtu.be/_auI65Y9eLA (materiał filmowy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL).
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 2020 roku w ramach projektu „Innovative Teaching Methods” prowadzone są m.in. specjalne, dodatkowe zajęcia z zakresu specjalistycznego języka angielskiego dla studentów studiów doktoranckich z zakresu nauk o mediach (po opieką dr hab. Lidii Pokrzyckiej, prof. UMCS). Podczas spotkań zdalnych doktoranci mają okazję poznać gości-obcokrajowców, którzy uczą się innowacyjnych metod dydaktycznych w Szkołach Doktorskich UMCS. Dzięki uczestnictwu w ponadplanowych zajęciach doktoranci mogą zapoznać się nie tylko z nowoczesnymi metodami pracy dydaktycznej, ale przede wszystkim podwyższyć znajomość języka angielskiego w praktyce. Dodatkowo doktoranci z zakresu nauk o mediach pracują nad artykułami związanymi z innowacjami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym, publikując je w języku angielskim. W ramach projektu realizowanych jest wiele działań popularyzatorskich i naukowych, w tym publikowane są cykliczne e-booki (pierwszy ukazał się pod koniec 2020 roku) oraz prowadzone są zajęcia zdalne realizowane wspólnie z Oslo Metropolitan University - jest to część Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) i UniwersytetEM w Mons (grant NAWA). W 2021 roku powstaną dwa anglojęzyczne e-booki związane tematycznie z projektem (z udziałem współpracowników zagranicznych m.in. z Norwegii i Belgii).

Poniżej przedstawiamy pierwszy, bezpłatny e-book z serii „Innovative Teaching Methods”

https://www.researchgate.net/publication/346785124_Innovative_Teaching_Methods

I. Nauka języka angielskiego i innowacyjnych metod nauczania w praktyce

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 odbyły się wykłady z doktorantami-cudzoziemcami, którzy uczą się w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS. W webinarach m.in. z przedstawicielami Turcji i Gruzji uczestniczyli doktoranci z zakresu nauk o mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Efektem spotkań będą kolejne anglojęzyczne publikacje z zakresu nowoczesnych metod nauczania autorstwa koordynatorki projektu oraz samych doktorantów.

II. Innowacje w nauczaniu języka angielskiego

Kolejne spotkania z doktorantami-cudzoziemcami ze Szkoły Nauk Społecznych UMCS (w semestrze letnim 2020/2021) dotyczyły m.in. specyfiki międzykulturowości Azerbejdżanu, sytuacji w USA i problemów Arktyki. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem doktorantów z zakresu nauk o mediach i będą opisane w publikacjach naukowych, zaplanowanych na rok 2021. Podczas swoich wystąpień doktoranci – mieszkańcy Azerbejdżanu, USA i Ukrainy wykorzystywali innowacyjne metody kształcenia, które poznali w trakcie zajęć z zakresu przedmiotu „Academic course development and teaching”, powadzonego przez dr hab. Lidię Pokrzycką, prof. UMCS.

III. Modern methods and techniques of academic teaching

W roku akademickim 2020/21 w semestrze letnim dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS prowadziła zajęcia z doktorantami z nauk ścisłych i przyrodniczych z zakresu innowacyjnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w wyższej uczelni. Wykłady oraz ćwiczenia odbywały się w języku angielskim (kilku studentów było obcokrajowcami). W ramach zajęć autorka przybliżyła studentom podstawy technik design thinking, w praktyce przećwiczono cały proces. By w pełni wykorzystać możliwości, które dają techniki design thinking, autorka zastosowała w pracy grupowej aplikację Padlet. Kolejne zajęcia dotyczyły critical thinking, w teorii i praktyce. Doktoranci mieli za zadanie krytycznie ocenić źródła związane z tematyką ich badań oraz pracy doktorskiej. W następnym etapie przybliżono zagadnienia związane z projektami realizowanymi online. Doktoranci przeczytali na wspólnej, interaktywnej tablicy najważniejsze fragmenty teoretycznych aspektów metody projektowej, a następnie z wykorzystaniem wielu bezpłatnych aplikacji internetowych, mieli za zadanie przedstawić koncepcję wybranego problemu badawczego (po kwerendzie w Internecie, ale także poza siecią). Kolejne zajęcia dotyczyły wykorzystania nowych mediów w edukacji. W tym module studenci zapoznali się z gamifikacją w dydaktyce akademickiej, wieloma opcjami gier, zaprojektowali także własną grę współpracując ze sobą m.in. w aplikacji Padlet. Efekty zastosowania gier w trakcie zajęć ilustrował na bieżąco program Mentimeter (tam studenci wzajemne, bezstresowo sprawdzali swoją wiedzę). Następne moduły zajęć związane były z komunikacją wizualną (studenci tworzyli mapy myśli) i próbowali zaprojektować ćwiczenia oparte na własnoręcznie zaprojektowanych obrazach, które pozostali uczestnicy zajęć mieli zinterpretować. W ten moduł zostały też wpisane zadania związane z m-learningiem (wykorzystaniem mobilnych aplikacji w dydaktyce). Uczestnicy zajęć pracowali nad kreatywnymi zadaniami w podgrupach w aplikacji Trello, a finalne efekty swoich projektów graficznych (z elementami m-learningu) przedstawili w aplikacji SWAY. Zajęcia wzbogaciły także zagadnienia związane z WebQuestem w teorii i praktyce (studenci mieli w grupach zrealizować i wypromować jeden taki projekt). Dodatkowo zapoznano się z zagadnieniem, jak motywować studentów do pracy zdalnej. Projektowano specjalne, graficzne odznaki motywujące, a także przeanalizowano najlepsze blogi poświęcone edukacji (wspólnie zaprojektowano koncepcję takiej formy promocji dydaktyki). Na kolejnych etapach zajęć studenci zapoznali się z platformą EPALE (europejską społecznością specjalistów w zakresie uczenia się dorosłych), aplikacjami Duolingo, Emaze, Flipgrid i Wakelet.

Zajęcia nie kończyły się egzaminem teoretycznym, tylko doktoranci mieli za zadanie przygotować, samodzielnie lub w kilkuosobowym grupach, zajęcia tematycznie związane z ich zainteresowaniami (z wykorzystaniem poznanych podczas wykładów i ćwiczeń szeregu aplikacji).

Podczas końcowych zajęć w role studentów wcielili się doktoranci z zakresu nauk o mediach (biorący udział w projekcie Innovative Teaching Methods), których wiedza na temat nauk ścisłych była dość nikła. Zdający egzamin mieli więc przedstawić zagadnienia teoretyczne z zakresu fizyki, chemii, biologii w sposób bardzo przystępny i atrakcyjny, a następnie zaangażować swoich słuchaczy w wypełnianie quizów, uczestnictwo w konkursach i grach opracowanych w poznanych aplikacjach. Większość doktorantów zdających w ten sposób egzamin uzyskała świetne wyniki i maksymalnie zainteresowała odbiorców dość hermetycznymi, na pierwszy rzut oka, tematami. Efekty prowadzonych zajęć zostaną opisane w artykułach naukowych przez koordynatorkę projektu oraz doktorantów hospitujących zajęcia.

IV. Strategic Leadership in Organizational Communication

W dniach 22-26 marca dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS i dr Ewelina Górka uczestniczyły w kursie „Strategic Leadership in Organizational Communication” prowadzonym zdalnie przez Oslo Metropolitan University (OsloMet). Dzięki udziałowi w zajęciach w ramach jednego z modułów specjalizacji „Master in Media Development” powstaną polsko-norweskie publikacje dotyczące innowacyjnych metod nauczania w szkolnictwie wyższym i zarządzania projektami badawczymi. Druga część kursu przewidziana jest pod koniec kwietnia. Streszczenie szkolenia będzie przedstawione w ramach specjalnych spotkań z doktorantami nauk o mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz w projektowych publikacjach naukowych związanych z innowacyjnym kształceniem w szkolnictwie wyższym.

 

W drugiej części kursu „Strategic Leadership in Organizational Communication” prowadzonego na przełomie kwietnia i maja przez OsloMet przewidziano m.in. ocenę projektów przygotowanych przez studentów norweskich (prace oceniali wykładowcy, ale i specjaliści zewnętrzni). Po zajęciach eksperci strony polskiej i norweskiej wybrali najlepsze projekty studentów OsloMet oraz artykuły polskich doktorantów podsumowujące zajęcia zdalne. E-book pod red. Lidii Pokrzyckiej i Roberta Wallace Vaagana, w oparciu o prace doktorantów, magistrantów i samych opiekunów projektu, zostanie opublikowany w Wydawnictwie UMCS w październiku 2021 roku.