Innovative Teaching Methods

----------------------------------------------------------------------------------------------------
W ramach upowszechniania doświadczeń zdobytych m.in. w trakcie realizacji projektów FSS Noway Grants i Erasmus + dotyczących innowacyjnych metod kształcenia także w języku angielskim, dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS była gościem specjalnym VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyber+Media http://www.cyber-media.pl/. W trakcie konferencji wygłosiła referat Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym na przykładzie Estonii, Łotwy i Islandii: https://youtu.be/_auI65Y9eLA (materiał filmowy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL).
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 2020 roku w ramach projektu „Innovative Teaching Methods” prowadzone są m.in. specjalne, dodatkowe zajęcia z zakresu specjalistycznego języka angielskiego dla studentów studiów doktoranckich z zakresu nauk o mediach (po opieką dr hab. Lidii Pokrzyckiej, prof. UMCS). Podczas spotkań zdalnych doktoranci mają okazję poznać gości-obcokrajowców, którzy uczą się innowacyjnych metod dydaktycznych w Szkołach Doktorskich UMCS. Dzięki uczestnictwu w ponadplanowych zajęciach doktoranci mogą zapoznać się nie tylko z nowoczesnymi metodami pracy dydaktycznej, ale przede wszystkim podwyższyć znajomość języka angielskiego w praktyce. Dodatkowo doktoranci z zakresu nauk o mediach pracują nad artykułami związanymi z innowacjami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym, publikując je w języku angielskim. W ramach projektu realizowanych jest wiele działań popularyzatorskich i naukowych, w tym publikowane są cykliczne e-booki (pierwszy ukazał się pod koniec 2020 roku) oraz prowadzone są zajęcia zdalne realizowane wspólnie z Oslo Metropolitan University - jest to część Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) i UniwersytetEM w Mons (grant NAWA). W 2021 roku powstaną dwa anglojęzyczne e-booki związane tematycznie z projektem (z udziałem współpracowników zagranicznych m.in. z Norwegii i Belgii).

Poniżej przedstawiamy pierwszy, bezpłatny e-book z serii „Innovative Teaching Methods”

https://www.researchgate.net/publication/346785124_Innovative_Teaching_Methods

I. Nauka języka angielskiego i innowacyjnych metod nauczania w praktyce

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 odbyły się wykłady z doktorantami-cudzoziemcami, którzy uczą się w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS. W webinarach m.in. z przedstawicielami Turcji i Gruzji uczestniczyli doktoranci z zakresu nauk o mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Efektem spotkań będą kolejne anglojęzyczne publikacje z zakresu nowoczesnych metod nauczania autorstwa koordynatorki projektu oraz samych doktorantów.

II. Innowacje w nauczaniu języka angielskiego

Kolejne spotkania z doktorantami-cudzoziemcami ze Szkoły Nauk Społecznych UMCS (w semestrze letnim 2020/2021) dotyczyły m.in. specyfiki międzykulturowości Azerbejdżanu, sytuacji w USA i problemów Arktyki. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem doktorantów z zakresu nauk o mediach i będą opisane w publikacjach naukowych, zaplanowanych na rok 2021. Podczas swoich wystąpień doktoranci – mieszkańcy Azerbejdżanu, USA i Ukrainy wykorzystywali innowacyjne metody kształcenia, które poznali w trakcie zajęć z zakresu przedmiotu „Academic course development and teaching”, powadzonego przez dr hab. Lidię Pokrzycką, prof. UMCS.

III. Strategic Leadership in Organizational Communication

W dniach 22-26 marca dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS i dr Ewelina Górka uczestniczyły w kursie „Strategic Leadership in Organizational Communication” prowadzonym zdalnie przez Oslo Metropolitan University (OsloMet). Dzięki udziałowi w zajęciach w ramach jednego z modułów specjalizacji „Master in Media Development” powstaną polsko-norweskie publikacje dotyczące innowacyjnych metod nauczania w szkolnictwie wyższym i zarządzania projektami badawczymi. Druga część kursu przewidziana jest pod koniec kwietnia. Streszczenie szkolenia będzie przedstawione w ramach specjalnych spotkań z doktorantami nauk o mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz w projektowych publikacjach naukowych związanych z innowacyjnym kształceniem w szkolnictwie wyższym.