Innovative Teaching Methods

Od 2020 roku w ramach projektu „Innovative Teaching Methods” prowadzone są m.in. specjalne, dodatkowe zajęcia z zakresu specjalistycznego języka angielskiego dla studentów studiów doktoranckich z zakresu nauk o mediach (po opieką dr hab. Lidii Pokrzyckiej, prof. UMCS). Podczas spotkań zdalnych doktoranci mają okazję poznać gości-obcokrajowców, którzy uczą się innowacyjnych metod dydaktycznych w Szkołach Doktorskich UMCS. Dzięki uczestnictwu w ponadplanowych zajęciach doktoranci mogą zapoznać się nie tylko z nowoczesnymi metodami pracy dydaktycznej, ale przed wszystkim podwyższyć znajomość języka angielskiego w praktyce. Dodatkowo doktoranci z zakresu nauk o mediach pracują nad artykułami związanymi z innowacjami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym, publikując je w języku angielskim. W ramach projektu realizowanych jest wiele działań popularyzatorskich i naukowych, w tym publikowane są cykliczne e-booki (pierwszy ukazał się pod koniec 2020 roku) oraz prowadzone są zajęcia zdalne realizowane wspólnie z Oslo Metropolitan University (jest to część Norway Grants) i Uniwersytet w Mons (grant NAWA). W 2021 roku powstaną dwa anglojęzyczne e-booki związane tematycznie z projektem (z udziałem współpracowników zagranicznych m.in. z Norwegii i Belgii).

Poniżej przedstawiamy pierwszy, bezpłatny e-book z serii „Innovative Teaching Methods”

https://www.researchgate.net/publication/346785124_Innovative_Teaching_Methods