Innovative Teaching Methods

W ramach upowszechniania doświadczeń zdobytych m.in. w trakcie realizacji projektów FSS Noway Grants i Erasmus + dotyczących innowacyjnych metod kształcenia także w języku angielskim, dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS była gościem specjalnym VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyber+Media http://www.cyber-media.pl/. W trakcie konferencji wygłosiła referat Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym na przykładzie Estonii, Łotwy i Islandii: https://youtu.be/_auI65Y9eLA (materiał filmowy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL).

Od 2020 roku w ramach projektu „Innovative Teaching Methods” prowadzone są m.in. specjalne, dodatkowe zajęcia z zakresu specjalistycznego języka angielskiego dla studentów studiów doktoranckich z zakresu nauk o mediach (po opieką dr hab. Lidii Pokrzyckiej, prof. UMCS). Podczas spotkań zdalnych doktoranci mają okazję poznać gości-obcokrajowców, którzy uczą się innowacyjnych metod dydaktycznych w Szkołach Doktorskich UMCS. Dzięki uczestnictwu w ponadplanowych zajęciach doktoranci mogą zapoznać się nie tylko z nowoczesnymi metodami pracy dydaktycznej, ale przede wszystkim podwyższyć znajomość języka angielskiego w praktyce. Dodatkowo doktoranci z zakresu nauk o mediach pracują nad artykułami związanymi z innowacjami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym, publikując je w języku angielskim. W ramach projektu realizowanych jest wiele działań popularyzatorskich i naukowych, w tym publikowane są cykliczne e-booki (pierwszy ukazał się pod koniec 2020 roku) oraz prowadzone są zajęcia zdalne realizowane wspólnie z Oslo Metropolitan University i Uniwersytetem w Mons (grant NAWA). W 2022 roku powstaną dwa anglojęzyczne e-booki związane tematycznie z projektem (z udziałem współpracowników zagranicznych m.in. z Norwegii i Belgii).

Poniżej przedstawiamy pierwszy, bezpłatny e-book z serii „Innovative Teaching Methods”: InnovativeTeachingMethods.PracticalTeachingInHigherEducation(pdf)


I. Nauka języka angielskiego i innowacyjnych metod nauczania w praktyce

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 odbyły się wykłady z doktorantami-cudzoziemcami, którzy uczą się w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS. W webinarach m.in. z przedstawicielami Turcji i Gruzji uczestniczyli doktoranci z zakresu nauk o mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Efektem spotkań będą kolejne anglojęzyczne publikacje z zakresu nowoczesnych metod nauczania autorstwa koordynatorki projektu oraz samych doktorantów.


II. Innowacje w nauczaniu języka angielskiego

Kolejne spotkania z doktorantami-cudzoziemcami ze Szkoły Nauk Społecznych UMCS (w semestrze letnim 2020/2021) dotyczyły m.in. specyfiki międzykulturowości Azerbejdżanu, sytuacji w USA i problemów Arktyki. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem doktorantów z zakresu nauk o mediach i będą opisane w publikacjach naukowych, zaplanowanych na rok 2021. Podczas swoich wystąpień doktoranci – mieszkańcy Azerbejdżanu, USA i Ukrainy wykorzystywali innowacyjne metody kształcenia, które poznali w trakcie zajęć z zakresu przedmiotu „Academic course development and teaching”, powadzonego przez dr hab. Lidię Pokrzycką, prof. UMCS.


III. Modern methods and techniques of academic teaching

W roku akademickim 2020/21 w semestrze letnim dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS prowadziła zajęcia z doktorantami z nauk ścisłych i przyrodniczych z zakresu innowacyjnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w wyższej uczelni. Wykłady oraz ćwiczenia odbywały się w języku angielskim (kilku studentów było obcokrajowcami). W ramach zajęć autorka przybliżyła studentom podstawy technik design thinking, w praktyce przećwiczono cały proces. By w pełni wykorzystać możliwości, które dają techniki design thinking, autorka zastosowała w pracy grupowej aplikację Padlet. Kolejne zajęcia dotyczyły critical thinking, w teorii i praktyce. Doktoranci mieli za zadanie krytycznie ocenić źródła związane z tematyką ich badań oraz pracy doktorskiej. W następnym etapie przybliżono zagadnienia związane z projektami realizowanymi online. Doktoranci przeczytali na wspólnej, interaktywnej tablicy najważniejsze fragmenty teoretycznych aspektów metody projektowej, a następnie z wykorzystaniem wielu bezpłatnych aplikacji internetowych, mieli za zadanie przedstawić koncepcję wybranego problemu badawczego (po kwerendzie w Internecie, ale także poza siecią).

Kolejne zajęcia dotyczyły wykorzystania nowych mediów w edukacji. W tym module studenci zapoznali się z gamifikacją w dydaktyce akademickiej, wieloma opcjami gier, zaprojektowali także własną grę współpracując ze sobą m.in. w aplikacji Padlet. Efekty zastosowania gier w trakcie zajęć ilustrował na bieżąco program Mentimeter (tam studenci wzajemne, bezstresowo sprawdzali swoją wiedzę). Następne moduły zajęć związane były z komunikacją wizualną (studenci tworzyli mapy myśli) i próbowali zaprojektować ćwiczenia oparte na własnoręcznie zaprojektowanych obrazach, które pozostali uczestnicy zajęć mieli zinterpretować. W ten moduł zostały też wpisane zadania związane z m-learningiem (wykorzystaniem mobilnych aplikacji w dydaktyce). Uczestnicy zajęć pracowali nad kreatywnymi zadaniami w podgrupach w aplikacji Trello, a finalne efekty swoich projektów graficznych (z elementami m-learningu) przedstawili w aplikacji SWAY. Zajęcia wzbogaciły także zagadnienia związane z WebQuestem w teorii i praktyce (studenci mieli w grupach zrealizować i wypromować jeden taki projekt).

Dodatkowo zapoznano się z zagadnieniem, jak motywować studentów do pracy zdalnej. Projektowano specjalne, graficzne odznaki motywujące, a także przeanalizowano najlepsze blogi poświęcone edukacji (wspólnie zaprojektowano koncepcję takiej formy promocji dydaktyki). Na kolejnych etapach zajęć studenci zapoznali się z platformą EPALE (europejską społecznością specjalistów w zakresie uczenia się dorosłych), aplikacjami Duolingo, Emaze, Flipgrid i Wakelet.

Zajęcia nie kończyły się egzaminem teoretycznym, tylko doktoranci mieli za zadanie przygotować, samodzielnie lub w kilkuosobowym grupach, zajęcia tematycznie związane z ich zainteresowaniami (z wykorzystaniem poznanych podczas wykładów i ćwiczeń szeregu aplikacji).

Podczas końcowych zajęć w role studentów wcielili się doktoranci z zakresu nauk o mediach (biorący udział w projekcie Innovative Teaching Methods), których wiedza na temat nauk ścisłych była dość nikła. Zdający egzamin mieli więc przedstawić zagadnienia teoretyczne z zakresu fizyki, chemii, biologii w sposób bardzo przystępny i atrakcyjny, a następnie zaangażować swoich słuchaczy w wypełnianie quizów, uczestnictwo w konkursach i grach opracowanych w poznanych aplikacjach. Większość doktorantów zdających w ten sposób egzamin uzyskała świetne wyniki i maksymalnie zainteresowała odbiorców dość hermetycznymi, na pierwszy rzut oka, tematami. Efekty prowadzonych zajęć zostaną opisane w artykułach naukowych przez koordynatorkę projektu oraz doktorantów hospitujących zajęcia.


IV. Strategic Leadership in Organizational Communication

W marcu 2021 roku koordynatorka projektu wraz z pracownikami i studentami Wydziału uczestniczyła w kursie „Strategic Leadership in Organizational Communication” prowadzonym zdalnie przez Oslo Metropolitan University (OsloMet). Dzięki udziałowi w zajęciach w ramach jednego z modułów specjalizacji „Master in Media Development” powstaną polsko-norweskie publikacje dotyczące innowacyjnych metod nauczania w szkolnictwie wyższym i zarządzania projektami badawczymi. Druga część kursu przewidziana jest pod koniec kwietnia. Streszczenie szkolenia będzie przedstawione w ramach specjalnych spotkań z doktorantami nauk o mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz w projektowych publikacjach naukowych związanych z innowacyjnym kształceniem w szkolnictwie wyższym.

W drugiej części kursu „Strategic Leadership in Organizational Communication” prowadzonego na przełomie kwietnia i maja przez OsloMet przewidziano m.in. ocenę projektów przygotowanych przez studentów norweskich (prace oceniali wykładowcy, ale i specjaliści zewnętrzni). Po zajęciach eksperci strony polskiej i norweskiej wybrali najlepsze projekty studentów OsloMet oraz artykuły polskich doktorantów podsumowujące zajęcia zdalne. E-book pod red. Lidii Pokrzyckiej i Roberta Wallace Vaagana, w oparciu o prace doktorantów, magistrantów i samych opiekunów projektu, zostanie opublikowany w Wydawnictwie UMCS w lutym 2022 roku.


V. Innovative Teaching Methods. Project Management

Nakładem Wydawnictwa UMCS ukazał się bezpłatny e-book „Innovative Teaching Methods. Project Management” pod redakcją Lidii Pokrzyckiej z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS oraz Roberta Wallace Vaagana z Oslo Metropolitan University. W publikacji poruszone są problemy związane z innowacyjnym nauczaniem w czasach pandemii, ale także zarządzaniem projektami międzynarodowymi (również w formule zdalnej). Ważnym elementem książki stało się przedstawienie nauczania zdalnego w Polsce i Norwegii wraz z konkretnymi efektami pracy absolwentów kursów prowadzonych online.   

W publikacji przedstawiono innowacje dydaktyczne w praktyce nauczania, w tym zaakcentowano rolę komunikowania wizualnego w efektywnej edukacji w szkolnictwie wyższym. Zbadano także efektywność pracy zespołowej w innowacyjnym nauczaniu. Przedstawiono korzyści i trudności wynikające ze współpracy grupowej, a także postawy studentów wobec takiej formy realizacji zadań. Zasygnalizowano również specyfikę zarządzania międzynarodowymi, anglojęzycznymi projektami badawczymi w innowacyjny sposób. W publikacji opisana jest także specyfika nauczania w formule e-learningowej w Norwegii, w tym efektywność takiego sposobu nauki z pozycji osób hospitujących zajęcia. 

E-book powstał głównie na podstawie badań doktorantów i magistrantów z Polski oraz Norwegii, którzy uczestniczyli w zajęciach z zakresu zarządzania w Oslo Metropolitan University oraz mieli okazję pogłębiać znajomość języka angielskiego poprzez innowacyjne warsztaty prowadzone przez koordynatorkę projektu dr hab. Lidię Pokrzycką, prof. UMCS

E-book jest dostępny na stronie Wydawnictwa UMCS pod linkiem: InnovativeTeachingMethods.ProjectManagement.pdf (umcs.eu).


VI. Innovative Teaching Methods. E-learning in Practice

W maju 2022 roku ukazał się anglojęzyczny e-book "Innovative Teaching Methods. E-learning in Practice" pod red. Lidii Pokrzyckiej i Bruno De Lièvre z Uniwersytetu w Mons (Belgia). W publikacji zamieszczono najlepsze prace studentów i doktorantów ze strony polskiej, którzy zajęli się m.in. najbardziej efektywnymi aplikacjami w praktyce dydaktycznej, charakterystyką nauczycieli pracujących online, przeanalizowali także zajęcia w których uczestniczyli lub sami je prowadzili w formie zdalnej (z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania). Dodatkowo w publikacji zamieszczono artykuł studentki medycyny z Warszawy (mentee prof. L. Pokrzyckiej z programu mentoringowego UW), która zbadała metody uczenia się studentów medycyny w różnych ośrodkach w Polsce.

W drugiej części publikacji swoje artykuły, w większości praktyczne i oparte o aktualne badania prowadzone przez Uniwersytet w Mons, opublikowali doktoranci, młodzi badacze i już doświadczeni naukowcy z Belgii.

Dla polskich studentów i doktorantów była to kolejna okazja do współpracy z wybitnymi badaczami e-learningu w Europie i możliwość podwyższenia znajomości języka angielskiego w praktyce oraz poszerzenia dorobku naukowego. Publikacja powstała w ramach realizacji grantu NAWA (współpraca bilateralna Polska - Walonia-Bruksela).

E-book jest dostępny na stronie Wydawnictwa UMCS pod linkiem: InnovativeTeachingMethods.E-learning.in.Practice.pdf (umcs.eu)


VII. Innovative Teaching Methods. Project Management in Practice

W październiku 2022 roku ukazał się kolejny anglojęzyczny e-book "Innovative Teaching Methods. Project Management in Practice", który jest efektem zrealizowanego projektu EEA Grants Program Edukacja (Fundusze Norweskie). Publikacja pod redakcją dr hab. Lidii Pokrzyckiej, prof. UMCS dotyczy m.in. innowacji stosowanych w Oslo Metropolitan University, poznanych w trakcie wizyty studyjnej w Norwegii w kwietniu 2022 roku, a także motywowania studentów, wykorzystywania innowacji dydaktycznych nie tylko online (również np. podczas warsztatów telewizyjnych). Cennym uzupełnieniem e-booka jest artykuł poświęcony wdrażaniu e-learningu w korporacjach, autorstwa mentee prof. Pokrzyckiej z Programu Mentoring UW. 

E-book jest dostępny na stronie Wydawnictwa UMCS pod linkiem: 
Innovative_Teaching_Methods_Project_Management_in_Practice.pdf (umcs.eu)


VIII. Innovative Teaching Methods. E-learning in Poland and Belgium

ramach finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) projektu „E-learning i ICT w edukacji w Polsce i Belgii. Badania porównawcze” (program wymiany bilateralnej Polska-Walonia Bruksela) ukazał się kolejny anglojęzyczny e-book pt. "Innovative Teaching Methods. E-learning in Poland and Belgium" pod redakcją dr hab. prof. uczelni Lidii Pokrzyckiej z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS i prof. Bruno De Lièvre z Uniwersytetu w Mons (Belgia).

W trakcie realizacji projektu badacze przeprowadzili szereg wywiadów, ankiet, uczestniczyli w seminariach i konferencji, poświęconym rozwojowi i przyszłości nauczania zdalnego oraz innowacjom w nauczaniu na wszystkich szczeblach kształcenia. Wyniki badań przedstawione są m.in. w tej publikacji, będą także systematycznie publikowane w czasopismach naukowych, już po zakończeniu projektu. Pierwsza część e-booka dotyczy problemów związanych z wdrażaniem e-learningu w Polsce, a druga – w Belgii. Naszkicowano zagadnienia powiązane z rozwojem e-learningu w tych dwóch krajach, ewoluujących zainteresowań naukowców kształceniem online, a także pokazano z czym wiąże się nauczanie zdalne w praktyce nauczania.

Ważne jest systematyczne wdrażanie e-learningu w praktyce nauczania w szkolnictwie wyższym, ale także zwrócenie uwagi na to, jak istotne jest spojrzenie na nauczanie zdalne poprzez perspektywę koncernów, firm, które wykorzystują e-learning w sposób coraz bardziej efektywny i przynoszący konkretne zyski. Odpowiednie wdrażanie nauczania zdalnego na wszystkich szczeblach kształcenia, daje możliwości wykorzystywania wiedzy przez przyszłych pracowników firm państwowych i komercyjnych. E-learning to przyszłość edukacji i rozwoju firm, o czym muszą pamiętać sami wykładowcy akademiccy, systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, by nie zawieść oczekiwań studentów.

E-book jest dostępny na stronie Wydawnictwa UMCS pod linkiem: Innovative.Teaching.Methods.E-learning.pdf (umcs.pl)