Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

centrala tel. (81) 537 60 00
fax (81) 537 60 20
e-mail: politologia@politologia.pl

Kierownik administracji: mgr Barbara Boguta, tel. (81) 537 60 22

Koordynator ds. promocji: mgr Artur Popławski , tel. (81) 537 60 20

Specjalista ds. finansowych: mgr Anna Lewartowicz, tel. (81) 537 60 69

Specjalista ds. finansowych: mgr Piotr Borowski, tel. (81) 537 60 69

Kierownik Administracyjny Budynku: dr Elżbieta Muciek, tel. (81) 537 60 11

Asystent Dziekana: mgr inż. Maria Czajka, tel. (81) 537 60 21

Asystent Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji: mgr Anna Belka, tel. (81) 537 6033

Asystent Dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach: mgr Sylwia Skotnicka, tel. (81) 537 6033

 

Pracownicy Dziekanatu

 

Książka adresowa z danymi kontaktowymi pracowników