Wydział Politologii UMCS

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

centrala tel. (81) 537 60 00
fax (81) 537 60 20
e-mail: politologia@politologia.pl

Dziekanat

Książka adresowa z danymi kontaktowymi pracowników