Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

centrala tel. (81) 537 60 00
fax (81) 537 60 20
e-mail: politologia@politologia.pl

  • Asystent Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji: mgr Anna Belka, tel. (81) 537 6033
  • Asystent Dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach: mgr Sylwia Skotnicka, tel. (81) 537 6033
  • Koordynator ds. promocji: mgr Artur Popławski, tel. (81) 537 60 20
  • Specjalista ds. finansowych: mgr Anna Lewartowicz, tel. (81) 537 60 69
  • Specjalista ds. finansowych: mgr Kinga Brodziak, tel. (81) 537 60 69
  • Kierownik Administracyjny Budynku: dr Elżbieta Muciek, tel. (81) 537 60 11

Dziekanat

Książka adresowa z danymi kontaktowymi pracowników