Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS


ul. Głęboka 45
20-612 Lublin


centrala tel. (81) 537 60 00
fax (81) 537 60 22
e-mail: wpid@mail.umcs.pl


Kierownik administracji: mgr Iwona Szaliłow, tel. (81) 537 60 22


Koordynator ds. informacji i promocji: lic. Ihor Kolisnichenko, tel. (81) 537 25 39


Starszy referent ds. finansowych: mgr inż. Jolanta Gołąb-Przytocka, tel. (81) 537 60 69


Starszy referent ds. finansowych: mgr Marlena Grusiewicz, tel. (81) 537 60 69


Kierownik administracyjny budynku: mgr Monika Zuchowicz, tel. (81) 537 60 11


Specjalista ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia: mgr inż. Artur Wójtowicz, tel. (81) 537 60 33


Starszy referent ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia:
mgr Klaudia Kubińska, tel. (81) 537 60 20

Starszy referent inżynieryjno-techniczny: [stanowisko tymczasowo nieobsadzone],
tel. (81) 537 60 11


Asystent Dziekana: mgr inż. Maria Czajka, tel. (81) 537 60 21


Asystent Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji: mgr Anna Belka,
tel. (81) 537 25 15

Asystent Dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach: 
mgr Sylwia Skotnicka, tel. (81) 537 25 12 

Pracownicy Dziekanatu 


Książka adresowa z danymi kontaktowymi pracowników