Adres i dane kontaktowe

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin

centrala tel. (81) 537 60 00
fax (81) 537 60 22
e-mail: wpid@mail.umcs.pl


Zgłaszanie usterek technicznych w budynku WPiD UMCS
Formularz elektroniczny

ZESPÓŁ ADMINISTRACJI

Kierownicy

Kierownik administracji
mgr Iwona Szaliłow, tel. (81) 537 60 22

Kierownik obiektu 
mgr Monika Zuchowicz, tel. (81) 537 60 11

Asystenci

Asystent dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa
mgr inż. Maria Czajka, tel. (81) 537 60 21

Asystent dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
mgr Karolina Winiarska

Asystent dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
mgr Sylwia Skotnicka, tel. (81) 537 25 12

Asystent dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych
mgr Anna Belka, tel. (81) 537 25 15

Obsługa procesu dydaktycznego i jakości kształcenia

Specjalista ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia
mgr inż. Artur Wójtowicz, tel. (81) 537 60 33

Starszy referent ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia
mgr Klaudia Kubińska, tel. (81) 537 60 20

Promocja

Starszy referent ds. informacji i promocji:
lic. Ihor Kolisnichenko, tel. (81) 537 25 39

Obsługa badań naukowych i komercjalizacja

Starszy referent ds. obsługi badań naukowych i komercjalizacji
mgr Renata Zając, tel. (81) 537 60 20

Obsługa inżynieryjno-techniczna

Starszy referent inżynieryjno-techniczny
mgr Maciej Gałan, tel. (81) 537 60 11

Finanse i rachunkowość

Starszy referent ds. finansowych
mgr inż. Jolanta Gołąb-Przytocka, tel. (81) 537 60 69

Starszy referent ds. finansowych
mgr Marlena Grusiewicz, tel. (81) 537 60 69

 Dziekanat

Lista pracowników dziekanatu

Książka adresowa z danymi kontaktowymi wszystkich pracowników