Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

centrala tel. (81) 537 60 00
fax (81) 537 60 22
e-mail: politologia@politologia.pl

Kierownik administracji: mgr Barbara Boguta, tel. (81) 537 60 22

Koordynator ds. informacji i promocji: lic. Ihor Kolisnichenko, tel. (81) 537 25 39

Specjalista ds. finansowych: mgr Anna Lewartowicz, tel. (81) 537 60 69

Starszy referent ds. finansowych: mgr inż. Jolanta Gołąb-Przytocka, tel. (81) 537 60 69

Kierownik Administracyjny Budynku: dr Elżbieta Muciek, tel. (81) 537 60 11

Jakość kształcenia: [stanowisko tymczasowo nieobsadzone], tel. (81) 537 60 20

Obsługa procesu dydaktycznego: mgr inż. Artur Wójtowicz tel. (81) 537 60 33

Asystent Dziekana: mgr inż. Maria Czajka, tel. (81) 537 60 21

Asystent Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji: mgr Anna Belka, tel. (81) 537 25 15

Asystent Dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach: mgr Sylwia Skotnicka, tel. (81) 537 25 12

 

Pracownicy Dziekanatu

 

Książka adresowa z danymi kontaktowymi pracowników