Annales UMCS Sectio K: Politologia

 „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K: Politologia” jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym od 1994 roku przez Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Czasopismo jest wydawane online i w wersji drukowanej. Wersją pierwotną jest wersja online. Problematyka pisma obejmuje zagadnienia szeroko rozumianych nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, prawa i administracji, bezpieczeństwa oraz nauki o mediach.

W celu złożenia artykułu do publikacji, prosimy o utworzenie konta w elektronicznym systemie nadsyłania artykułów na stronie czasopisma: http://journals.umcs.pl/k

ISSN: 2300-7567 e-ISSN: 2300-7567

Teksty do publikacji w „Annales” mogą być przygotowane w następujących językach:

 • polskim,
 • angielskim,
 • rosyjskim,
 • francuskim,
 • niemieckim,
 • włoskim,
 • hiszpańskim.

Czasopismo „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K: Politologia” jest indeksowane w następujących krajowych i międzynarodowych bazach danych:

 • BazHum
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • Celdes
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC
 • EBSCO - TOC Premier
 • EBSCO Discovery Service
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • J-Gate
 • JournalTOCs
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest - International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
 • ProQuest - Political Science
 • ProQuest - Social Science Journals
 • ReadCube
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb
 • WorldCat (OCLC)

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K: Politologia” figuruje w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa na liście B z przyznaną liczbą 12 punktów.

Ponadto czasopismo było parametryzowane przez Index Copernicus (IC), gdzie otrzymało wysoką ocenę w wysokości 78,27 (2015)

Więcej informacji: http://journals.umcs.pl/k

Redaktor
prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
m_marczewska@yahoo.com

Sekretarz
dr Dorota Maj
dorota.maj2@wp.pl

 

„Annales UMCS Sectio K: Politologia” w repozytorium UMCS