Zasady wystawiania faktur za studia

Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług  wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie tych osób.

W związku z  powyższym, fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądanie można zgłosić na adres email: kwestura.sekretariat@poczta.umcs.lublin.pl wg wzoru (Załącznik).

Faktura wystawiana jest na osobę/podmiot, który dokonał zapłaty. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, w sytuacji gdy refunduje ona studentowi ponoszone przez niego koszty nauki, a przelewu dokonał student.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 081 537 53 20.