Plan zajęć

Semestr letni 2021/22

Nauki o polityce                    

IV rok

 

 

 

Semestr letni 2020/21

Nauki o polityce                    

III rok 

 

 

Semestr zimowy 2020/21

Nauki o polityce                    

Nauki o mediach

III rok

IV rok 

 

Semestr letni 2019/20

Nauki o polityce                    

II rok                     

III rok

Nauki o mediach

II rok

III rok

IV rok 

 

Semestr zimowy 2019/20

Nauki o polityce                    

II rok  (wersja 2)                    

III rok

Nauki o mediach

II rok

III rok (wersja 3)

IV rok 

Uprzejmie informujemy, że Język obcy specjalizacyjny – język rosyjski w formie translatorium dla doktorantów kierunku Nauki o mediach, odbywa się z Panią Nadią Gergało-Dąbek w następujących terminach: w każdą środę w godz. 10-11.30, ul. Zana 11, w siedzibie Centrum Europy Wschodniej.

  

Semestr letni 2018/19

Nauki o polityce                     

I rok                         

II rok

III rok

Nauki o mediach

I rok

II rok

III rok

IV rok 

 

 

Semestr zimowy 2018/19

Nauki o polityce                       

I rok

II rok

III rok

                                

Nauki o mediach  

I rok

II rok

III rok 

IV rok

plany mogą ulec modyfikacji

 

Semestr letni 2017/18

Nauki  o polityce                  

I rok (wersja 4)

II rok (wersja 2)                      

III rok (wersja 4)

Nauki o mediach 

I rok

II rok

III rok (wersja 2)

 

 

Semestr zimowy 2017/18

Nauki o polityce                      I rok (wersja 1)                                 
II rok (wersja 2)
III rok (wersja 1) 
Nauki o mediach I rok (wersja 2)                                  
II rok (wersja 2)
III rok (wersja 2)  

 

 

Semestr letni 2016/17

Nauki o mediach

I rok (wersja 1)

II rok (wersja 1)

Nauki o polityce

I rok (wersja 2)  

II rok (wersja 2) 

III rok (wersja 3)

 

 

Semestr zimowy 2016/17

Nauki o mediach I rok (wersja I)
II rok (wersja I)
Nauki o polityce  I rok (wersja III)
 II rok  (wersja IV)
 III rok  (wersja III)