Plan zajęć

Semestr zimowy 2018/19

Nauki o polityce

 I rok

II rok

III rok

   

plany mogą ulec modyfikacji

 

Semestr letni 2017/18

Nauki  o polityce                  

I rok (wersja 4)

II rok (wersja 2)                      

III rok (wersja 4)

Nauki o mediach 

I rok

II rok

III rok (wersja 2)

 

 

Semestr zimowy 2017/18

Nauki o polityce                      I rok (wersja 1)                                 
II rok (wersja 2)
III rok (wersja 1) 
Nauki o mediach I rok (wersja 2)                                  
II rok (wersja 2)
III rok (wersja 2)  

 

 

Semestr letni 2016/17

Nauki o mediach

I rok (wersja 1)

II rok (wersja 1)

Nauki o polityce

I rok (wersja 2)  

II rok (wersja 2) 

III rok (wersja 3)

 

 

Semestr zimowy 2016/17

Nauki o mediach I rok (wersja I)
II rok (wersja I)
Nauki o polityce  I rok (wersja III)
 II rok  (wersja IV)
 III rok  (wersja III)