Program studiów

W załącznikach znajdują się aktualne programy studiów na kierunkach Nauki o mediach oraz Nauki o polityce.