Programy zajęć

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2020/2021 - I stopień, studia stacjonarne
Kierunek studiów dla I roku
dla II roku dla III roku

Administracja i zarządzanie publiczne
(od 2021/2022)

pobierz

   

Bezpieczeństwo narodowe

pobierz 

 pobierz

 pobierz

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

pobierz pobierz pobierz

International relations

pobierz -

Politologia 

pobierz 

pobierz

 pobierz
Produkcja medialna pobierz  pobierz pobierz

Public Relations i zarządzanie informacją

pobierz

-

Społeczeństwo informacyjne

pobierz  pobierz  pobierz

Stosunki międzynarodowe

pobierz 

 pobierz  pobierz

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2020/2021 - II stopień, studia stacjonarne
Kierunek studiów dla I roku
dla II roku

Administracja publiczna

pobierz

-

Bezpieczeństwo narodowe

pobierz 

pobierz

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

pobierz 

pobierz

International relations

pobierz

-

Politologia 

pobierz

Produkcja medialna

pobierz 

pobierz
Społeczeństwo informacyjne pobierz  -

Stosunki międzynarodowe

pobierz   pobierz

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2020/2021 - I stopień, studia niestacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla I roku dla II roku
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2020/2021 - II stopień, studia niestacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz