Programy zajęć

Aktualne programy studiów w roku ak. 2017/2018 - I stopień, studia stacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku dla III roku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pobierz pobierz
Politologia  pobierz pobierz
Stosunki międzynarodowe pobierz pobierz pobierz
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz pobierz
Produkcja medialna pobierz pobierz
Społeczeństwo informacyjne pobierz pobierz -

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2017/2018 - II stopień, studia stacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pobierz pobierz
Politologia  pobierz pobierz
Stosunki międzynarodowe pobierz pobierz
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz
Produkcja medialna pobierz -
International relations pobierz pobierz

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2017/2018 - I stopień, studia niestacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku dla III roku
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz pobierz

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2017/2018 - II stopień, studia niestacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz