Programy zajęć

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2020/2021 - I stopień, studia stacjonarne
Kierunek studiów dla I roku
dla II roku dla III roku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pobierz pobierz pobierz
Politologia  pobierz   pobierz
Stosunki międzynarodowe pobierz   pobierz
Bezpieczeństwo narodowe pobierz   pobierz
Produkcja medialna pobierz  pobierz pobierz
Społeczeństwo informacyjne pobierz  pobierz
International relations pobierz - -
Public Relations i zarządzanie informacją pobierz  -

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2020/2021 - II stopień, studia stacjonarne
Kierunek studiów dla I roku
dla II roku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pobierz  pobierz
Politologia  pobierz
Stosunki międzynarodowe pobierz   pobierz
Bezpieczeństwo narodowe pobierz   pobierz
Produkcja medialna pobierz  pobierz
International relations pobierz
Społeczeństwo informacyjne pobierz  -
Administracja publiczna pobierz  -

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2020/2021 - I stopień, studia niestacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla I roku dla II roku
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2020/2021 - II stopień, studia niestacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz