Programy zajęć

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2018/2019 - I stopień, studia stacjonarne
Kierunek studiów dla I roku
(od roku ak. 2019/20)
dla I roku dla II roku dla III roku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna   pobierz pobierz pobierz
Politologia     pobierz pobierz
Stosunki międzynarodowe    pobierz pobierz
Bezpieczeństwo narodowe    pobierz pobierz
Produkcja medialna   pobierz pobierz pobierz
Społeczeństwo informacyjne pobierz  pobierz pobierz

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2018/2019 - II stopień, studia stacjonarne
Kierunek studiów dla I roku
(od roku ak. 2019/20)
dla I roku dla II roku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna   pobierz pobierz
Politologia    pobierz pobierz
Stosunki międzynarodowe    pobierz
Bezpieczeństwo narodowe    pobierz
Produkcja medialna   pobierz pobierz
International relations    pobierz
Społeczeństwo informacyjne pobierz  

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2018/2019 - I stopień, studia niestacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku dla III roku
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2018/2019 - II stopień, studia niestacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku
Bezpieczeństwo narodowe pobierz