Programy zajęć

Aktualne programy studiów w roku ak. 2023/2024 - I stopień, studia stacjonarne
Kierunek studiów dla I roku
dla II roku dla III roku
Administracja i zarządzanie publiczne pobierz pobierz pobierz
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz pobierz
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pobierz pobierz pobierz
International Relations pobierz pobierz pobierz
Politologia pobierz - pobierz
Produkcja medialna pobierz  pobierz pobierz
Public Relations i zarządzanie informacją pobierz pobierz pobierz
Społeczeństwo informacyjne pobierz pobierz pobierz
Stosunki międzynarodowe pobierz pobierz pobierz

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2023/2024 - II stopień, studia stacjonarne
Kierunek studiów dla I roku
dla II roku
Administracja publiczna pobierz pobierz
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pobierz pobierz
International Relations pobierz pobierz
Politologia pobierz pobierz
Produkcja medialna pobierz pobierz
Społeczeństwo informacyjne pobierz pobierz
Stosunki międzynarodowe pobierz  pobierz
IT Cyber Security pobierz -

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2023/2024 - I stopień, studia niestacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku dla III roku
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz pobierz

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2023/2024 - II stopień, studia niestacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz
Nowe media pobierz -