Programy zajęć

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2018/2019 - I stopień, studia stacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku dla III roku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pobierz pobierz pobierz
Politologia   pobierz pobierz
Stosunki międzynarodowe  pobierz pobierz
Bezpieczeństwo narodowe  pobierz pobierz
Produkcja medialna pobierz pobierz pobierz
Społeczeństwo informacyjne  pobierz pobierz

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2018/2019 - II stopień, studia stacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pobierz pobierz
Politologia  pobierz pobierz
Stosunki międzynarodowe  pobierz
Bezpieczeństwo narodowe  pobierz
Produkcja medialna pobierz pobierz
International relations  pobierz

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2018/2019 - I stopień, studia niestacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku dla III roku
Bezpieczeństwo narodowe pobierz pobierz

 

Aktualne programy studiów w roku ak. 2018/2019 - II stopień, studia niestacjonarne
Kierunek studiów dla I roku dla II roku
Bezpieczeństwo narodowe pobierz