Raportowanie dorobku

Raportowanie przez pracowników osiągnięć naukowych: publikacji, wynalazków i projektów badawczych ma charakter ciągły. Do zbierania danych służą zamieszczone poniżej formularze.


Raportowanie publikacji - ŚCIEŻKA PODSTAWOWA poprzez BW UMCS (po zalogowaniu do profilu)

related


Raportowanie publikacji - ŚCIEŻKA ALTERNATYWNA (przy problemach z BW)

related


Aplikowanie o prawa wyłączne lub ich uzyskanie
(zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe, patenty)

related


Aplikowanie o projekty badawcze lub ich uzyskanie
(wnioski projektowe, granty otrzymane)

related