Projekty młodych naukowców

Celem tego działania jest stworzenie warunków do rozwoju młodym naukowcom z Instytutu Nauk Biologicznych poprzez możliwość realizacji indywidualnego lub zespołowego projektu naukowego. O sfinansowanie rocznego projektu badawczego mogą ubiegać się osoby, które w momencie składania wniosku odpowiadają ustawowej definicji młodego naukowca. Zgłoszony projekt nie może być częścią innego projektu badawczego, będącego w fazie zgłoszenia lub już prowadzonego w jakiejkolwiek jednostce Instytutu.

Szczegóły dotyczące wsparcia znajdują się w zakładce Projekty młodych naukowców.