Komisja ds. Zatrudniania Nauczycieli Akademickich

prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka - Przewodnicząca

Dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil, prof. UMCS
Prof. dr hab. Jerzy Rogalski
Prof. dr hab. Mariusz Gagoś
Prof. dr hab. Marek Tchórzewski
Prof. dr hab. Wiesław Mułenko
Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
Prof. dr hab. Piotr Wlaź
Prof. dr hab. Adam Choma
Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska
Prof. dr hab. Janusz Szczodrak
Dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS
Prof. dr hab. Bernard Staniec