Komisja ds. Projektów Młodych Naukowców

Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska - przewodnicząca Komisji

Dr hab. Paweł Buczyński, prof. UMCS
Dr hab. Agnieszka Hanaka
Dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil, prof. UMCS
Dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS
Dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS
Dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS
Dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS
Mgr Jakub Kordaczuk
Mgr Sylwia Mieszawska