Aktualny konkurs (ed. 2023)

Zgodnie z Regulaminem wsparcia finansowego zespołów badawczych w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS Pani Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, w dniu 19 stycznia 2023 r. ogłosiła konkurs na projekty realizowane przez zespoły badawcze powołane zgodnie z Regulaminem tworzenia i funkcjonowania zespołów badawczych w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS.

Celem konkursu jest wsparcie działania naukowego zespołów badawczych w w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS. Do dnia 28 lutego 2023 roku wpłynęło 5 wniosków, które zostały ocenione przez Komisję ds. Oceny Wewnętrznych Projektów Badawczych. Na podstawie otrzymanych recenzji została sporządzona lista rankingowa projektów i do finansowania zakwalifikowane zostały 3 projekty na łączną kwotę 70 500 zł. Kierownicy projektów otrzymali recenzje sporządzone przez recenzentów.

Zaakceptowane projekty muszą być realizowane zgodnie z zasadami finansowymi obowiązującymi w UMCS, Regulaminem tworzenia i funkcjonowania zespołów badawczych w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS oraz Regulaminem wsparcia finansowego zespołów badawczych w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS.

Wszystkie wydatki z danego roku kalendarzowego muszą być poniesione do 10 listopada (data wpłynięcia faktury); niewydane pieniądze w danym roku kalendarzowym przechodzą do dyspozycji Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych.

Gratuluję kierownikom oraz członkom zespołów, które otrzymały dofinansowanie na realizację swoich projektów.

Anna Jarosz-Wilkołazka
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych


DO POBRANIA:


Zobacz również: