Zaproszenie do publikacji w numerze specjalnym "Pathogens"

Zapraszamy do publikowania artykułów w numerze specjalnym „Pathogens (Impact Factor: 3,492; 5-Year Impact Factor: 4,066) o tytule „Nowe spojrzenie na wirusy pszczół i inne patogeny”.

W tym specjalnym wydaniu zapraszamy do nadsyłania prac przeglądowych, opinii i badań oryginalnych dotyczących chorób zakaźnych pszczół miodnych wywoływanych przez wirusy i inne patogeny.

https://www.mdpi.com/journal/pathogens/special_issues/honeybee_virus 

Redaktor numeru specjalnego to dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS z Katedry Immunobiologii UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Agata Dzyr
    Data dodania
    6 czerwca 2022