Współpraca mgr Sylwii Stefanek z Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau w Niemczech

W ramach finansowania wyjazdów zagranicznych Młodych Naukowców z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS doktorantka mgr Sylwia Stefanek z Katedry Biologii i Biotechnologii odbyła miesięczny staż w ośrodku naukowym Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau w Niemczech w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej. Doktorantka realizowała projekt badawczy pt. „Heterologiczna ekspresja oksydazy alkoholowej w Saccharomyces cerevisiae”.

Motywem przewodnim w tym projekcie była ekspresja genu kodującego oksydazę alkoholową Cerrena unicolor w komórkach drożdży S. cerevisiae. Wstępne badania doktorantki w Katedrze Biologii i Biotechnologii UMCS wskazują, że C. unicolor jest producentem tego enzymu o potencjalnym znaczeniu biotechnologicznym. W związku z tym naturalnym krokiem było podjęcie próby uzyskania rekombinowanej oksydazy alkoholowej, co pozwoli zwiększyć produkcję enzymu przy mniejszych kosztach.

Staż naukowy Pani mgr Sylwii Stefanek w Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau i współpraca z dr Haraldem Kellnerem zaowocowała otrzymaniem transformantów S. cerevisiae z genem oksydazy alkoholowej C. unicolor. Obecnie doktorantka realizuje dalsze badania w Katedrze Biologii i Biotechnologii, które dotyczą optymalizacji warunków otrzymywania rekombinowanego enzymu, analizie jego właściwości fizykochemicznych i kinetycznych.

    Aktualności

    Autor
    Agata Dzyr
    Data dodania
    24 października 2022