Visiting Professors - nabór wewnętrzny

Miasto Lublin, znajdujące się w czołówce polskich miasta pod względem umiędzynarodowienia uczelni, zaprasza do wzięcia udziału w pilotażowej edycji Konkursu Visiting Professors in Lublin.

Obecność zagranicznych naukowców na lubelskich uczelniach jest istotnym czynnikiem budującym nie tylko rangę uczelni, ale również prestiż miasta. Miasto Lublin wychodzi z inicjatywą stworzenia programu, mającego na celu wsparcie uczelni oraz instytutów badawczo-rozwojowych w zapraszaniu wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, których działalność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina. I edycja Konkursu ma charakter pilotażowy, a jej budżet wynosi 50 000 zł brutto.

Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2022 r. rozpocznie się 1 października i potrwa do 15 listopada 2021 r.

W związku z tym, że Uczelnia może złożyć maksymalnie 5 wniosków, prosimy wszystkich zainteresowanych o wypełnienie fiszki projektu do 22 września i przesłanie jej skanu na adres cwm@poczta.umcs.lublin.pl.
Ostateczną decyzję o wyniku wewnętrznej selekcji podejmie Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie Konkursu oraz na stronie www.nauka.lublin.eu/visiting-professors/.


Centrum Współpracy Międzynarodowej
tel. 537 54 58, 537 54 98
cwm@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Iwona Nogieć
    Data dodania
    17 września 2021